Op deze vrijdag is het tijd voor de 568e spelregelvraag van de week op deze site. Grote hulde voor vragensteller Klaas Smith! Het antwoord op de vraag van vorige week had A moeten zijn: zie regel 10, pagina 45. Tenzij er andere overwegingen zijn (bijvoorbeeld toestand van het veld, veiligheid en dergelijke) tost de scheidsrechter om te bepalen op welk doel de strafschoppen genomen zullen worden. Hiervan mag alleen worden afgeweken om veiligheidsredenen of als het doel onbruikbaar of het veld onbespeelbaar is geworden.

Bekijk hier alle spelregelvragen + antwoorden van dit jaar.

Spelregelvraag van de Week (28 mei 2021)

De scheidsrechter heeft vlak voor het verstrijken van de speeltijd een vrije schop toegekend aan de aanvallende partij, net buiten het strafschopgebied van de verdedigende partij. Voordat de vrije schop zal worden genomen, ziet de scheidsrechter dat de speeltijd is verstreken. Hij zal nu:

A. De wedstrijd verlengen met 2 minuten.

B. Eerst de vrije schop laten nemen en dan direct affluiten.

C. De wedstrijd als beëindigd beschouwen.

D. Eerst de vrije schop laten nemen, de uitwerking afwachten en daarna affluiten

Wat is het juiste antwoord? Laat het via een reactie weten!