Geschiedenis

Op 8 maart 1933 reizen Ritske Lamberts (uit Leeuwarden) en Sam Velleman (groepsvoorzitter van COVS Sneek) naar Groningen en richten, met instemming van 28 leden, de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken op. Reeds lang bestaande plannen krijgen hiermee in café ‘De Beurs’ aan de Vismarkt hun beslag. Het eerste bestuur bestaat uit G.A. de Vos (voorzitter), Joh. v.d. Berg (secretaris), J. Udema (penningmeester), H. Vos, J. Gramsbergen, J. Kuipers en R.H. Aukema. De contributie is dertig cent per maand, voor werklozen 5 cent. Het jaar wordt afgesloten met zestig leden. Evenementen voor leden worden in nauwe samenwerking met de Groninger Voetbal Bond (later KNVB Afdeling Groningen) georganiseerd. In 1936-1937 zoekt de vereniging aansluiting bij de landelijke organisatie COVS, wat staat voor Centrale Organisatie voor Voetbal Scheidsrechters.

Vanaf het begin organiseert de vereniging diverse activiteiten en komt men op voor de belangen van voetbalscheidsrechters. Spelregels, (later) trainingen en technische avonden met gastsprekers zijn belangrijke ingrediënten. Tal van prominente bestuurders en bekende scheidsrechters komen voort uit de geledingen van onze vereniging. Meer dan eens ontstaan initiatieven in Groningen en worden grote evenementen in het Groningse georganiseerd. Denk hierbij aan het Nederlands Kampioenschap spelregels en het Nederlands kampioenschap zaalvoetbal.

Jubilea zijn tot nu toe altijd uitgebreid gevierd door de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Het 75-jarig bestaan in 2008 werd gemarkeerd met een heuse feestweek, met daarin een grote reünie, een feestelijke jaarvergadering, een stijlvolle receptie en een gezellige feestavond. Tijdens dat jubileum werd ook het door Marcel Bellinga en Gerard Helsma geschreven jubileummagazine ‘Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, 75 jaar jong!’ gepresenteerd. In dat magazine de historie van de vereniging in vogelvlucht, aandacht voor bijzondere leden, speciale evenementen en leuke anekdotes.

In de jaren na het 75-jarig jubileum groeit de vereniging door tot toonaangevende belangen- en sportvereniging voor en door scheidsrechters. In de discussie over respect en fair play laat de vereniging zich vanaf 2011 luid en duidelijk horen.

Op 1 januari 2016 sluiten 24 leden van COVS Centraal Drenthe zich bij Groningen en Omstreken aan, nadat die COVS-vereniging besluit tot opheffing. Groningen en Omstreken telt dan 224 leden. Inmiddels is de vereniging in 2018 doorgegroeid tot 236 leden.