Geslaagde algemene ledenvergadering

Geslaagde algemene ledenvergadering

Maandagavond vond onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) weer plaats in het clubhuis van GRC. Rond de klok van 20:00 uur opende Sam Dröge de ALV voor de 25 aanwezige leden. De oplettende lezer zal nu denken, Sam Dröge? Hij is toch penningmeester? En dat klopt! Onze voorzitter, Marco Oosting was helaas afwezig door een geannuleerde vlucht vanuit Porto. Marco sprak de aanwezigen nog wel toe in een filmpje vanuit een zonnig Porto. Helaas ook afwezig was Hasse Aartsen. Hasse kreeg eind maart een kanonskogel van een iets te lompe verdediger tegen het hoofd en is hierdoor herstellende van een hersenschudding. Namens iedereen, sterkte Hasse! Gelukkig waren de overige 3 bestuursleden er wel om de ALV in goede banen te leiden.

De aanwezigen kunnen inmiddels de agenda van de ALV wel dromen. Dit viel Jacques d’Ancona ook op. Niet omdat de agenda elk jaar dezelfde opbouw kent, maar omdat de aanwezigen op onze ALV de vaste ‘oude’ vertrouwde gezichten zijn. Jacques roept daarom ook de jongere leden, die actief de trainingen bezoeken en alle andere activiteiten, op om aanwezig te zijn bij de ALV. Het bestuur is het hier helemaal mee eens.

Wat ook niet is veranderd, is dat onze ALV uit twee bedrijven bestaat. In het eerste bedrijf bespreken de leden en de notulen, het jaarverslag en de financiële stukken en stellen zij deze vast. De notulen van de ALV van 17 april 2023 en het jaarverslag van 2023 werden zonder opmerkingen vastgesteld.  Hierna kroop Sam, de plaatsvervangende voorzitter, in zijn rol als penningmeester. Hij begon met het uitleggen van het financiële jaarverslag. Er kwamen nog enkele vragen uit de zaal, maar een heldere uitleg van Sam nam alle vraagtekens weg. Dat penningmeester Sam puik werk heeft geleverd, blijkt wel uit het feit dat Max Haanstra, die altijd met een positief kritische blik naar de financiële stukken kijkt en op de voorgaande ALV’s, zelfs geen vragen had . Dat Sam ook niet zal misstaan in politiek Den Haag, blijkt wel uit het feit dat hij antwoorden met zowel ‘ja’ als ‘nee’ wist te beantwoorden.

Wel werd er nog terecht opgemerkt dat er heel snel een 4-ogen principe, het liefste een 10-ogen principe, moet komen voor het betalingsverkeer binnen de vereniging. Dit wordt vrijdag 26 april direct in gang gezet door het bestuur en oud-penningmeester Martin Schipper. Wij willen via deze weg ook onze kascommissie (Jasper Ottens en Simon Schuil) bedanken voor hun verslag.

Na deze iets wat taaie, toch heel belangrijke kost, kreeg het bestuur een daverend applaus op zijn goedkeuring en decharge. Wij zijn heel erg blij met dit vertrouwen en ook dit jaar gaan wij weer ons best doen om onze vereniging nog een stukje mooier te maken!

De begroting van 2025 werd aardig vlot vastgesteld. Wel schrok het bestuur even, want de hand van Max Haanstra ging toch de lucht in. Max zou graag de begroting van het voorgaande jaar ernaast willen hebben ter vergelijking. Goede tip, Max. Dat gaan we regelen. Hierna is de nieuwe contributie vastgesteld op €65,- voor actieve leden en €58,- voor niet-actieve leden. Henk Pastoor vroeg zich daarop af of hij actief-lid is of niet-actief lid. Onze verenigingsencyclopedie en erelid Marcel Bellinga legt uit dat dit een oude lijst van vroeger is en dat deze lijst bevroren is. Dit is in ver verleden eens besloten op de ALV. Henk is blij te horen dat hij nog een ‘actief’ lid is.

Als we het over ‘Actief’ hebben, spreken we natuurlijk over Eelde. En als we het over Eelde hebben, hebben we het natuurlijk over Jacques. Tijdens het agendapunt ‘vaststellen minimum donaties 2024’ vraagt Jacques zich af waarom er meer is begroot dan dat er voorgaande jaren binnen is gekomen. Het bestuur wil weer actief donateurverenigingen gaan werven. Wij hebben een mooie nieuwe website en wij bieden leerzame spelregelavonden aan. De donatie blijft ongewijzigd, €27,50.

Dan het bestuursbeleid; een beetje van Marco en een beetje van Sam. Waar gaat het bestuur zich allemaal mee bezighouden? Dat licht Sam toe. We blijven ons inzetten om gebruik te kunnen blijven maken van Sportpark Corpus op onze vaste dagen en tijden. Verder kijkt het bestuur of ze het bestuur kunnen uitbreiden of de commissies strakker kunnen bezetten. Uiteraard willen wij onze vereniging meer gaan promoten. Vanavond is ook nieuwe website gelanceerd en deze willen wij ook efficiënt inzetten. Als laatste willen wij kijken met collega-verenigingen naar futsal (de nieuwe officiële term voor zaalvoetbal), assistent-scheidsrechters en vrouwelijke scheidsrechters hoe wij hen nog beter kunnen bereiken en bedienen.

Vanuit de ALV kwam nog wel de vraag hoe de banden zijn met de landelijk COVS. Wij merken dat het vooral zenden is vanuit ‘landelijk’ en dat er niet heel veel gebeurd. Helaas is er een onderbezetting bij de landelijk COVS en is het roeien met de riemen die ze hebben. Mocht je dus iets willen betekenen voor de landelijk COVS, laat het ze weten!

Martin Schipper hield nog even de nieuwe promotie-/degradatieregeling aan. Dat deze er niet heel rooskleurig eruitziet, blijkt wel uit het feit dat er bijvoorbeeld uit groep D zeven van de tien scheidsrechters gaan degraderen. Martin vraagt zich af: is de landelijke COVS hierbij betrokken geweest? Wij hebben niks vernomen, maar gaan als bestuur zeker hier achteraan bij de KNVB. Hierin willen wij ook onze collega-verenigingen meenemen. Martin is bang dat hierdoor heel veel scheidsrechters stoppen omdat ze motivatie kwijtraken.

Na dit punt vond onze waarnemend voorzitter het wel tijd voor een korte pauze.

Dat ons publiek alert was, bleek wel uit het feit dat Henk Krans ons erop wees dat wij nog niet stil hadden gestaan bij de leden die ons waren ontvallen. Na de pauze hebben wij een mooi moment van stilte gehouden voor Appie Zwerver en Henk Mulder. Appie was, zoals hij zichzelf noemde, de beste scheidsrechter van Onderdendam. Hij was al sinds 1975 lid en ook altijd bij onze clubactiviteiten te vinden. Henk was lid sinds 1999. Met zijn eigenheid en humor was hij een waar ambassadeur voor onze vereniging. Ook hij was eerder altijd te vinden bij onze clubactiviteiten.

Ook dit jaar hebben wij geen royementen hoeven voorstellen. Wel werd er nog gegrapt over de afwezige voorzitter, maar bij agendapunt 14 werd zowel Hasse Aartsen als bestuurslid en Marco Oosting als voorzitter herkozen. Van harte heren!

De commissies hebben wij zo goed als compleet. Over de communicatiecommissie wordt binnenkort meer bekend gemaakt. De kascommissie is voor volgend jaar weer compleet. Jasper Ottens mag nog een jaartje door en Felix Nordhauzen en Marc van der Haak gaan Jasper vergezellen. De reserves zijn Marcel Bellinga en Henk Pastoor. Simon Schuil en Klaas Smith zijn afgetreden, dank jullie wel heren!

Dan toch altijd wel één van de hoogtepunten van onze vergadering: de huldeblijken. Dit jaar mogen wij 3 leden in het zonnetje zetten. We begonnen met Jacob Hettinga. Jacob is alweer 25 jaar lid. Hij is ooit lid geworden toen hij nog op Terschelling woonde. Daarna een trouw lid van ons vereniging geworden, via zijn goede vriend Bert Kamstra. De jubilaris deed en doet regelmatig mee aan de clubactiviteiten, zoals de trainingen, het technisch weekend tee Ameland en de clubavonden. Daarnaast is hij zeer actief als vrijwiliger voor onze buren van FC Groningen. We zien hem regelmatig in het stadion. Hij is een echte doener en aanpakker.

Douwe Efdee was hierna aan de beurt. Douwe is al 40 jaar lid. Eerst als lid van COVS Centraal Drenthe en sinds 2016 bij ons, toen Centraal Drenthe opgeheven werd. Deze jubilaris is jarenlang actief geweest als scheidsrechter, en daarna nog een tijd doorgegaan als assistent-scheidsrechter. Na zijn actieve scheidsrechtersperiode, bleef hij gelukkig behouden voor de arbitrage. Zo is hij als rapporteur actief geweest en inmiddels alweer vele jaren als coach. Iedereen weekend zien we op social media weer een fotootje van een sportpark voorbijkomen, waarop mensen mogen raden waar hij dat weekend is. Het is een type ruwe bolster, blanke pit. Een man met een mening, maar ook altijd in voor een grap. Een lid om trots op te zijn. Na het ontvangst van het speldje en een bos bloemen ging Douwe er wel direct vandoor. Douwe had nog een verjaardag van zijn schoonzoon en die kun je beter maar een beetje te vriend houden.

Last but least, Bé Bultena. Bé is inmiddels 60 jaar (!) lid van onze vereniging. De som van de leeftijden van bestuursleden Hasse en Meine is nog niet eens 60. We vroegen vooraf rond hoe we deze jubilaris tijdens de ALV het beste konden omschrijven. Het antwoord was: schoolmeester. Iemand met een scherpe pen. Maar wat ook altijd terugkwam: bovenal een vriendelijk mens. Iemand die altijd van het positieve uitgaat. Het glas is halfvol. Menig scheidsrechter is COVS-lid geworden, omdat hij hen overtuigde zich aan te melden. En nog steeds is hijzelf trouw bezoeker van onze clubavonden. En van de seniorensoos. Na elke seniorensoos krijgen we altijd keurig een verslag van de middag, geschreven door deze jubilaris. En degene die de verslagen lezen, weten hoe dat gaat. Altijd op komische wijze.

Heren, van harte gefeliciteerd met jullie jubileum en dat jullie nog lang en gezond lid mogen blijven van onze vereniging.

De rondvraag, en ja, ook bijna het einde! Ook deze kunnen wij vooraf als bestuur met een vulpen invullen in plaats van een potlood. Uiteraard beginnen wij elke rondvraag op de ALV met een woord van ons Statenlid en actief scheidsrechter Robert de Wit. Robert heeft drie punten die hij graag wil aanhalen. Als eerste wil Robert op het gebied van communicatie graag iets doen voor de vereniging. Als bestuur stellen wij dit zeer op prijs. Robert, wij komen zeker bij jou op de lijn. Hierna uitte Robert ook zijn zorgen. Als eerste hield Robert de agressie op het voetbalveld aan en specifiek richting de scheidsrechter. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat scheidsrechters stoppen met de mooiste hobby die er is. Daarnaast is het natuurlijk onacceptabel dat het nog steeds en steeds vaker gebeurd. Hier stelde Robert de vraag, wat kunnen wij doen als vereniging? Goede vraag Robert. Uiteraard heeft dit onze aandacht en zullen we ons hier verder over moeten buiten. Als laatste gaf Robert aan dat hij zich zorgen maakt over de KNVB en dan vooral de menselijk maat. Als het gaat om agressie met scheidsrechters, maar ook de nieuwe P/D-regeling. Robert vraagt aan het bestuur om een statement te maken. Dit gaan wij ook zeker doen Robert. Dank!

Jacques is hierna aan de beurt. Als eerste natuurlijk de groeten van Minne Modderman. Groeten terug, namens het bestuur. Jacques vraagt zich 2 dingen af. Hebben wij sponsoren? Ja, die hebben wij. Ik kan hierdoor direct reclame maken voor onze website, want op www.covsgroningen.nl staan ze. Jacques vraagt ook om een groot event en of wij als bestuur hier ook mee bezig zijn. Het antwoord is ‘ja’. In september/oktober gaan we iets moois neerzetten. Suggesties vanuit de leden zijn natuurlijk altijd welkom.

Robert (spreek uit: Robèrr) van Dorst vraagt zich af of wij voor volgend seizoen onze trainingsstaf al compleet hebben. Hier hoeft Sam niet te vragen of hij mag antwoorden met ‘ja’ én ‘nee’, want hier kunnen wij volmondig ‘JA’ op zeggen. Mauricio Plat neemt beide dagen voor zijn rekening.

Als laatste komt onze huisfotograaf, oud-bestuurslid, lid van verdienste en tegenwoordig papa van Teun, Marc van der Haak met een suggestie: maak een post op de begroting voor innovatie projecten. Hierbij kunnen we denken aan het ter beschikking stellen van piepvlaggen, een headset of het maken van de podcast. Goede suggestie, bedankt huisfotograaf, oud-bestuurslid, lid van verdienste en tegenwoordig papa van Teun!

Dan laatste agenda punt, agendapunt 17, de sluiting. Onze plaatsvervangende voorzitter en penningmeester bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid (geen ‘haar’ want er waren geen vrouwen aanwezig deze avond). Verder wenst hij iedereen nog een hele fijne avond en een veilig thuiskomen.

Als secretaris wil ik de complimenten graag geven aan Sam die de rol van voorzitter uitstekend heeft uitgevoerd! Wij hopen uiteraard op een mooi jaar en wij willen jullie, leden, bedanken voor het mooie jaar. Zonder jullie geen vereniging en jullie maken onze verenging. Graag refereer ik naar de oproep van Jacques, komt allen volgend jaar naar de ALV. Wij horen graag wat er speelt onder onze leden.

Graag maak ik ook nog even van de gelegenheid gebruik om het volgende te melden: Kom eens langs op onze pubquiz! Thom en Wouter verzorgen één keer in de twee maanden op de donderdag een geweldige pubquiz met uiteenlopende onderwerpen. De eerstvolgende quiz is op 23 mei om 21:30 in de kantine van GRC.

Verder wil ik iedereen vragen om 13 juni te komen trainen op de laatste training van Bert Kamstra! Ben je fysiek niet meer instaat om de martelgang van Bert te ondergaan? Kom gewoon gezellig langs om Bert nog één keer in actie te zien. Na de training is er een afsluitende borrel.

20 juni is onze seizoensafsluiter! De locatie is bij Duindoorn het programma volgt nog!

Resumé:
23 mei pubquiz
13 juni de laatste training van Bert
20 juni Seizoensafsluiter

Als laatste willen wij GRC, in het bijzonder Albert Pool, bedanken voor de goede zorgen!

Namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en omstreken,

Meine Groefsema
Secretaris