Spelregelvraag van de Week

Elke week plaatsen we op deze site een actuele spelregelvraag. Je kunt deze voor jezelf maken en als je wilt het door jou gekozen antwoord + uitleg waarom je dat denkt als opmerking eronder zetten. Na een week volgt het goede antwoord én de nieuwe vraag. De actuele vraag van de week kun je vinden op de homepage van deze website. Hieronder tref je de voorgaande vragen van de week aan, compleet met het juiste antwoord en een toelichting.

Voor de vragen uit 2020 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2019 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2018 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2017 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2016 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2015 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2014 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2013 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2012 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2011 kun je hier klikken

Spelregelvraag van de Week (1 januari 2021)

Bij een stevig duel aan de rand van het strafschopgebied komen een verdediger en een aanvaller ten val. Omdat de verdediger vindt dat er een overtreding is gemaakt en omdat de scheidsrechter niet fluit, pakt de verdediger de bal binnen zijn strafschopgebied in zijn handen en hij werpt de bal met kracht in het gezicht van de aanvaller die een meter buiten het strafschopgebied staat. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij kent een strafschop toe.

B. Hij toont de verdediger een gele kaart en kent een strafschop toe.

C. Hij toont de verdediger een rode kaart en kent een strafschop toe.

D. Hij toont de verdediger een rode kaart en kent de tegenpartij een directe vrije schop toe op de plaats waar de aanvaller werd geraakt.

Het juiste antwoord is C: Zie regel 12, blz.51 en 55 Spelregels veldvoetbal. Het oprapen van de bal door de verdediger binnen het eigen strafschopgebied is hands en  dient bestraft te worden met een strafschop en het gooien van de bal in het gezicht van de aanvaller dient disciplinair bestraft te worden met een rode kaart.

Spelregelvraag van de Week (8 januari 2021)

Binnen zijn eigen strafschopgebied kopt een verdediger de bal veel te laag weg op het moment dat een aanvaller de bal in het lege doel wil schieten. Wat moet de scheidsrechter beslissen als de bal nu niet in het doel gaat maar naast het doel over de doellijn gaat?

A. Hij kent een hoekschop toe.

B. Hij toont de verdediger een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de verdediger zich schuldig maakte aan gevaarlijk spel.

C. Hij toont de verdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een strafschop wegens het voorkomen van een duidelijke scoringskans.

D. Hij toont de verdediger een rode kaart wegens het voorkomen van een duidelijke scoringskans en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

Het antwoord op de vraag van vorige week moest zijn: zie regel 12. De verdediger wordt de rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans. Het te laag koppen met een tegenstander in de buurt dient te worden uitgelegd als gevaarlijk spel, en geeft als spelstraf een indirecte vrije schop.

Spelregelvraag van de Week (15 januari 2021)

Tijdens de wedstrijd ontstaat ineens verwarring omdat een toeschouwer op een fluitje blaast. Wat beslist de scheidsrechter als een speler nabij de zijlijn de bal in zijn handen heeft genomen omdat hij van mening was dat de scheidsrechter had gefloten?

A. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.

B. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding.

C. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal het laatst geraakt werd.

D. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding. De speler die de bal in zijn handen pakte ontvangt de gele kaart.

Het juiste antwoord is C: zie regel 5, pagina 25, Invloeden van buitenaf. Als een toeschouwer op een fluitje blaast en de scheidsrechter vindt dat het fluitsignaal ingreep in het spel, dan moet de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal, maar een disciplinaire straf is dan niet nodig.

Spelregelvraag van de Week (22 januari 2021)

Een verdediger neemt een directe vrije schop van buiten het strafschopgebied en speelt  nu de bal in de richting van zijn eigen doel. Als hij ziet dat de bal niet bij de doelverdediger terecht komt, maar dat  een aanvaller op de bal af gaat, trapt hij de bal nu gauw tot hoekschop. Hij ontneemt daarmee de aanvaller een duidelijke scoringskans. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Indirecte vrije schop, geen disciplinaire straf

B. Indirecte vrije schop en gele kaart

C. Indirecte vrije schop en rode kaart

D. Directe vrije schop of strafschop en rode kaart

Het antwoord op de vraag van vorige week had C moeten zijn: zie regel 12. Voor het ontnemen van een duidelijke scoringskans dient de verdediger te worden bestraft met het tonen van de rode kaart. Wegens het tweemaal spelen van de bal door dezelfde speler zonder dat een andere speler de bal heeft gespeeld, geldt als spelstraf een indirecte vrije schop.

Spelregelvraag van de Week (29 januari 2021)

In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de tweede helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit door de scheidsrechter opgemerkt. Op welke manier zal deze nu juist handelen?

A. Hij wacht tot de bal uit het spel is en geeft dan beide spelers een gele kaart

B. Hij neemt geen verdere actie, aangezien de wissel in de rust heeft plaatsgevonden

C. Hij onderbreekt het spel en geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij

D. Hij wacht tot de bal uit het spel is en geeft beide spelers een gele kaart. Speelt één van beide spelers de bal echter eerder, dan zal hij het spel onderbreken, beide spelers een gele kaart geven en het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

Het antwoord had B moeten zijn: zie regel 3 (aantal spelers) en regel 4 (uitrusting van spelers). Wanneer een verwisseling van kleding wordt toegepast gedurende een onderbreking van het spel, de rust of voorafgaand aan de verlenging, dan moet de procedure afgerond zijn voordat het spel wordt hervat. Wordt er van kleding gewisseld tussen een veldspeler en doelverdediger tijdens de rust en dat is afgerond voordat de tweede helft begon, dan hoeft geen verdere actie te worden ondernomen.

Spelregelvraag van de Week (5 februari 2021)

Een speler van ploeg A wil een vrije schop in zijn eigen strafschopgebied zeer snel nemen en schiet de bal richting zijn doelman. Een speler van ploeg B, die nog geen tijd had om het strafschopgebied te verlaten, ziet dat de bal te kort wordt gespeeld en rent snel naar de bal toe en wil deze op doel schieten. De speler van ploeg A ziet dat en kan nog net de bal weg schieten. Wat moet de beslissing van de scheidsrechter zijn?

A. Ploeg A de vrije schop over laten nemen omdat een speler van ploeg B bij het nemen zich nog in het strafschopgebied bevond.

B. Indirecte vrije schop voor ploeg B wegens 2x spelen van de bal.

C. B. Indirecte vrije schop voor ploeg B wegens 2x spelen van de bal door ploeg A en een rode kaart voor de speler van ploeg A wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.

D. Strafschop en een gele kaart voor de speler van ploeg A.

Het juiste antwoord is C: Regel 13, 3. Overtredingen en straffen. Wanneer een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied snel wordt genomen en zich nog tegenstanders binnen het strafschopgebied bevinden omdat ze geen tijd hadden om het gebied te verlaten, dan kan de scheidsrechter normaal laten doorspelen. Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de 2e keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend. Wordt er ook nog een duidelijke scoringskans ontnomen, dan dient de overtreder daarvoor een rode kaart te worden getoond.

Spelregelvraag van de Week (12 februari 2021)

Een speler ontvangt de bal rechtstreeks uit een scheidsrechtersbal . Hij dribbelt  een paar meter met de bal aan de voet en schiet dan van grote afstand op het doel van de tegenpartij . De keeper probeert de bal nog te stoppen maar mist deze volledig en de bal gaat dan ook rechtstreeks in het doel. Hoe wordt het spel nu hervat?

A. Aftrap na geldig doelpunt

B. Doelschop

C. Hoekschop

D. Scheidsrechtersbal

Het antwoord op de vraag van vorige week had B moeten zijn: na een scheidsrechtersbal moet de bal eerst gespeeld of geraakt zijn door een tweede speler, alvorens een gescoord doelpunt geldig is. Nu is de bal dus over de doellijn van de tegenpartij gewerkt en wordt de spelhervatting een doelschop.

Spelregelvraag van de Week (19 februari 2021)

Bij het nemen van een strafschop stopt de doelman de bal, doch stuit deze van zijn borst en rolt terug voor de voeten van de nemer. Op het moment dat de nemer van de strafschop de bal opnieuw wil spelen, komt een tweede bal hinderlijk het veld in. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Strafschop overnemen

B. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij

C. Directe vrije schop voor de verdedigende partij

D. Scheidsrechtersbal

Het juiste antwoord is D: omdat dit een voorval van buitenaf is, is de enige juiste spelstraf een scheidsrechtersbal.

Spelregelvraag van de Week (26 februari 2021)

In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een directe vrije schop?

A. Te hoog trappen naar de bal op het moment dat een tegenstander de bal wil koppen en waarbij de tegenstander niet wordt geraakt.

B. Te laag koppen in een poging de bal te spelen die een tegenstander wil trappen en waarbij geen fysiek contact is.

C. Een tegenstander proberen te laten struikelen.

D. Spelen op gevaarlijke wijze.

Het antwoord op de vraag had C moeten zijn: zie regel 12. De antwoorden A, B en D zijn allemaal situaties die aangemerkt worden als gevaarlijk spel, waarvoor de spelstraf een indirecte vrije schop is. Een tegenstander laten struikelen of pogen te laten struikelen, is een overtreding waarvoor de spelstraf een directe vrije schop is.

Spelregelvraag van de Week (5 maart 2021)

Wat is er bepaald in de spelregels indien een speler van de scheidsrechter opdracht heeft gekregen om het speelveld te verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen?

A. De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het speelveld te betreden kan slechts op het moment dat de bal uit het spel is.

B. Hierover is niets bepaald in de spelregels.

C. De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het speelveld te betreden kan slechts op het moment dat de bal uit het spel is en de speler mag alleen ter hoogte van de middellijn het speelveld weer betreden.

D.De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het speelveld te betreden kan tijdens het spel

Het juiste antwoord is D: zie regel 4, pagina 22, onder punt 6. Een speler die het speelveld verlaat om zijn uitrusting in orde te brengen, moet de uitrusting laten controleren door een wedstrijdofficial voordat hij toestemming krijgt het veld opnieuw te betreden. Hij mag alleen terugkeren met toestemming van de scheidsrechter (die tijdens het spel gegeven kan worden).

Spelregelvraag van de Week (12 maart 2021)

Voorafgaand aan het nemen van een hoekschop vermaand de scheidsrechters 2 spelers die aan het duwen en trekken zijn binnen het 5-meter gebied. Op het moment dat de hoekschop is genomen, hoest de verdediger zichtbaar bewust in het gezicht van de aanvaller. Hoe dient de scheidsrechter te handelen? 

A. Hij laat doorspelen. Anders dan spugen, valt hoesten niet binnen strafbare overtredingen.

B. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat met een strafschop.

C. Hij toont de verdediger een gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de verdediger zich bevond.

D. Hij toont de verdediger een rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de verdediger zich bevond.

Het antwoord had D moeten zijn: zie regel 12. De KNVB heeft ruim een half jaar geleden bepaald dat in zo’n geval een rode kaart op zijn plaats is. Daarna ontstond nog een discussie over de spelstraf en overleg met de IFAB> die hadden eerder bepaald dat de nationale bonden moesten bepalen wat er moest gebeuren bij dit soort vergrijpen qua disciplinaire straffen. Uiteindelijk is bepaald dat dit geen fysieke overtreding is en dus bestraft moet worden met een indirecte vrije schop.

Spelregelvraag van de Week (19 maart 2021)

Een aanvaller scoort een doelpunt en trekt zijn shirt over zijn hoofd om dit te vieren. Echter, na overleg met de assistent-scheidsrechter blijkt dat de aanvaller buitenspel stond. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Hij keurt het doelpunt af.

B. Hij keurt het doelpunt af en geeft de aanvaller een vermaning.

C. Hij keurt het doelpunt af en toont de aanvaller een rode kaart.

D. Hij keurt het doelpunt af en toont de aanvaller een gele kaart.

Het juiste antwoord is D: zie regel 12, blz. 55. Een speler moet een waarschuwing ontvangen, zelfs als het doelpunt wordt afgekeurd, als hij  zijn shirt uittrekt of zijn hoofd er mee bedekt.

Spelregelvraag van de Week (26 maart 2021)

Terwijl er een vrije schop genomen mag worden net buiten het strafschopgebied, gaat een aanvaller een halve meter achter ‘het muurtje’ staan om het blikveld van de doelverdediger te belemmeren. Wat beslist de scheidsrechter als de bal nu rechtstreeks in het doel wordt geschoten?

A. Aftrap na geldig doelpunt

B. Directe vrije schop op de plaats waar de aanvaller stond om het blikveld van de doelverdediger te belemmeren.

C. Indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvaller stond omdat de aanvaller te weinig afstand nam van het muurtje.

D. Indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvaller stond omdat de aanvaller te weinig afstand nam van het muurtje en een gele kaart wegens onsportief gedrag.

Het antwoord had moeten zijn: zie regel 12, pagina 54. Een speler ontvangt een waarschuwing indien hij zich schuldig maakt aan het niet de vereiste afstand in acht nemen bij een scheidsrechtersbal, hoekschop, vrije schop of inworp; Regel 13, pagina 61. Als bij het nemen van een vrije schop een speler van de aanvallende partij zich op minder dan 1 meter van het ‘muurtje’ van drie of meer verdedigers bevindt zich, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend.

Spelregelvraag van de Week (2 april 2021)

Welke criteria dient een scheidsrechter in acht te nemen bij het beoordelen of er sprake is van het ontnemen van een doelpunt of van een duidelijke scoringskans? Welke drie antwoorden zijn juist?

A. Snelheid van aanvaller ten opzichte van verdedigers

B. Overtreding binnen of buiten het strafschopgebied

C. Afstand tussen overtreding en het doel

D. Gaat overtreding gepaard met contact

E. Algemene richting van het spel

F. Plaats van en aantal verdedigers

Het juiste antwoord is C-E-F: de antwoorden onder C, E en F zijn nodig voor de beoordeling; A, B en D spelen geen rol.

Spelregelvraag van de Week (9 april 2021)

Als partij A in balbezit is, onderbreekt de scheidsrechter het spel omdat er een toeschouwer op het speelveld is. Hoe en waar moet het spel dan worden hervat?  

A. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de toeschouwer het speelveld betrad

B. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de toeschouwer stond toen het spel werd onderbroken

C. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal voor het laatst geraakt werd

D. Met een indirecte vrije schop voor partij A, op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Het antwoord op de vraag had C moeten zijn: Omdat het hier gaat om een toeschouwer, moet na de onderbreking het spel hervat worden met een scheidsrechtersbal en wel op de plaats waar de bal het laatst is geraakt en wordt de scheidsrechtersbal aan partij A teruggegeven.

Spelregelvraag van de Week (16 april 2021)

Tijdens het spel merkt de scheidsrechter dat er van één van de partijen meer dan elf spelers op het speelveld staan en actief deelnemen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?    

A. Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft dan de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen.

B. Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft dan de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan de bond.

C. Hij onderbreekt het spel, geeft de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan de bond.

D. Hij onderbreekt het spel, geeft de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal het laatst geraakt werd. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan de bond.

Het juiste antwoord is D: Hier wordt de regel overtreden dat een ploeg met max. 11 spelers aan een wedstrijd mag deelnemen. Op het moment dat de scheidsrechter dit merkt, moet hij het spel onderbreken. Omdat niet altijd te achterhalen is wiens schuld het is dat er meer dan 11 spelers van een ploeg deelnemen, dient het spel te worden hervat met een scheidsrechtersbal, nadat het aantal is teruggebracht tot het max. aantal. Wel dient de scheidsrechter het voorval te rapporteren aan de bond, met o.a. eventueel in die tijd gescoorde doelpunten e.d.

Spelregelvraag van de Week (23 april 2021)

Partij A krijgt buiten het eigen strafschopgebied een vrije schop te nemen. De nemer van de vrije schop wipt de bal omhoog, waarna een medespeler de bal met de knie terugspeelt op zijn doelverdediger. Deze vangt de bal met zijn handen op en schiet de bal ver het veld in. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

A. Indirecte vrije schop partij B

B. Indirecte vrije schop partij B, speler van partij A die de bal met de knie terugspeelde gele kaart

C. Indirecte vrije schop partij B, doelverdediger van partij A gele kaart

D. Doorspelen

Het juiste antwoord is D: De vraag is eigenlijk, wordt hier een “truc” toegepast of niet. Dat is hier echter niet het geval. De eerste speler neemt namelijk de vrije trap door deze op te wippen. Dit mag hij doen. De tweede speler speelt de bal die in de lucht is met de knie terug naar de keeper. Ook hij mag dit doen. Geen van beide spelers haalt dus een ‘truc’ uit en het spel kan dus gewoon doorgaan.

Spelregelvraag van de Week (30 april 2021)

Als een speler op het doel schiet van de tegenstander raakt de bal de arm van een medespeler die in de baan van het schot stond. Deze speler heeft zijn handen in natuurlijke houding naast zijn lichaam en maakt geen bewuste actie naar de bal. Wat moet de scheidsrechter beslissen als de bal vervolgens in het doel gaat?

A. Aftrap na geldig doelpunt. Deze manier van hands is niet met opzet en dus niet strafbaar.

B. Directe vrije schop voor de verdedigende partij. Ondanks dat dit niet bewust is wordt er wel direct gescoord en dat maakt het strafbaar.

C. Directe vrije schop voor de verdedigende partij en een gele kaart voor de speler die hands maakt. Ondanks dat dit niet bewust is wordt er wel direct gescoord en dat maakt het strafbaar.

D. Directe vrije schop voor de verdedigende partij en een rode kaart voor de speler die hands maakt. Ondanks dat dit niet bewust is wordt er wel direct gescoord en dat maakt het strafbaar.

Het juiste antwoord is B: Zie regel 12, pagina 51 bij hands. Als de bal zijn hand of arm heeft geraakt of de hand of arm van een ploeggenoot raakt, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt, en vervolgens direct daarop wordt gescoord in het doel van de tegenpartij, dan is dit strafbaar hands en wordt het doelpunt niet goedgekeurd. Het spel wordt dan hervat met een directe vrije schop voor de verdedigende partij.

Spelregelvraag van de Week (7 mei 2021)

Een aanvaller passeert twee verdedigers en schiet hard op het doel. De bal komt op de paal en gaat vervolgens via de scheidsrechter – die in het strafschopgebied staat – het doel in. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Aftrap na geldig doelpunt

B. Scheidsrechtersbal voor de doelverdediger, andere spelers moeten op tenminste 4 meter afstand staan.

C. Scheidsrechtersbal voor de aanvaller die op doel schoot, andere spelers moeten op tenminste 4 meter afstand staan.

D. Scheidsrechtersbal waarbij van beide partijen één speler aanwezig is.