Spelregelvraag van de Week

Elke week plaatsen we op deze site een actuele spelregelvraag. Je kunt deze voor jezelf maken en als je wilt het door jou gekozen antwoord + uitleg waarom je dat denkt als opmerking eronder zetten. Na een week volgt het goede antwoord én de nieuwe vraag. De actuele vraag van de week kun je vinden op de homepage van deze website. Hieronder tref je de voorgaande vragen van de week aan, compleet met het juiste antwoord en een toelichting.

Voor de vragen uit 2020 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2019 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2018 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2017 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2016 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2015 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2014 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2013 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2012 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2011 kun je hier klikken

Spelregelvraag van de Week (1 januari 2021)

Bij een stevig duel aan de rand van het strafschopgebied komen een verdediger en een aanvaller ten val. Omdat de verdediger vindt dat er een overtreding is gemaakt en omdat de scheidsrechter niet fluit, pakt de verdediger de bal binnen zijn strafschopgebied in zijn handen en hij werpt de bal met kracht in het gezicht van de aanvaller die een meter buiten het strafschopgebied staat. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij kent een strafschop toe.

B. Hij toont de verdediger een gele kaart en kent een strafschop toe.

C. Hij toont de verdediger een rode kaart en kent een strafschop toe.

D. Hij toont de verdediger een rode kaart en kent de tegenpartij een directe vrije schop toe op de plaats waar de aanvaller werd geraakt.

Het juiste antwoord is C: Zie regel 12, blz.51 en 55 Spelregels veldvoetbal. Het oprapen van de bal door de verdediger binnen het eigen strafschopgebied is hands en  dient bestraft te worden met een strafschop en het gooien van de bal in het gezicht van de aanvaller dient disciplinair bestraft te worden met een rode kaart.

Spelregelvraag van de Week (8 januari 2021)

Binnen zijn eigen strafschopgebied kopt een verdediger de bal veel te laag weg op het moment dat een aanvaller de bal in het lege doel wil schieten. Wat moet de scheidsrechter beslissen als de bal nu niet in het doel gaat maar naast het doel over de doellijn gaat?

A. Hij kent een hoekschop toe.

B. Hij toont de verdediger een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de verdediger zich schuldig maakte aan gevaarlijk spel.

C. Hij toont de verdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een strafschop wegens het voorkomen van een duidelijke scoringskans.

D. Hij toont de verdediger een rode kaart wegens het voorkomen van een duidelijke scoringskans en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

Het antwoord op de vraag van vorige week moest zijn: zie regel 12. De verdediger wordt de rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans. Het te laag koppen met een tegenstander in de buurt dient te worden uitgelegd als gevaarlijk spel, en geeft als spelstraf een indirecte vrije schop.

Spelregelvraag van de Week (15 januari 2021)

Tijdens de wedstrijd ontstaat ineens verwarring omdat een toeschouwer op een fluitje blaast. Wat beslist de scheidsrechter als een speler nabij de zijlijn de bal in zijn handen heeft genomen omdat hij van mening was dat de scheidsrechter had gefloten?

A. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.

B. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding.

C. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal het laatst geraakt werd.

D. De scheidsrechter onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding. De speler die de bal in zijn handen pakte ontvangt de gele kaart.

Het juiste antwoord is C: zie regel 5, pagina 25, Invloeden van buitenaf. Als een toeschouwer op een fluitje blaast en de scheidsrechter vindt dat het fluitsignaal ingreep in het spel, dan moet de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal, maar een disciplinaire straf is dan niet nodig.

Spelregelvraag van de Week (22 januari 2021)

Een verdediger neemt een directe vrije schop van buiten het strafschopgebied en speelt  nu de bal in de richting van zijn eigen doel. Als hij ziet dat de bal niet bij de doelverdediger terecht komt, maar dat  een aanvaller op de bal af gaat, trapt hij de bal nu gauw tot hoekschop. Hij ontneemt daarmee de aanvaller een duidelijke scoringskans. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Indirecte vrije schop, geen disciplinaire straf

B. Indirecte vrije schop en gele kaart

C. Indirecte vrije schop en rode kaart

D. Directe vrije schop of strafschop en rode kaart

Het antwoord op de vraag van vorige week had C moeten zijn: zie regel 12. Voor het ontnemen van een duidelijke scoringskans dient de verdediger te worden bestraft met het tonen van de rode kaart. Wegens het tweemaal spelen van de bal door dezelfde speler zonder dat een andere speler de bal heeft gespeeld, geldt als spelstraf een indirecte vrije schop.

Spelregelvraag van de Week (29 januari 2021)

In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de tweede helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit door de scheidsrechter opgemerkt. Op welke manier zal deze nu juist handelen?

A. Hij wacht tot de bal uit het spel is en geeft dan beide spelers een gele kaart

B. Hij neemt geen verdere actie, aangezien de wissel in de rust heeft plaatsgevonden

C. Hij onderbreekt het spel en geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart. Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij

D. Hij wacht tot de bal uit het spel is en geeft beide spelers een gele kaart. Speelt één van beide spelers de bal echter eerder, dan zal hij het spel onderbreken, beide spelers een gele kaart geven en het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

Het antwoord had B moeten zijn: zie regel 3 (aantal spelers) en regel 4 (uitrusting van spelers). Wanneer een verwisseling van kleding wordt toegepast gedurende een onderbreking van het spel, de rust of voorafgaand aan de verlenging, dan moet de procedure afgerond zijn voordat het spel wordt hervat. Wordt er van kleding gewisseld tussen een veldspeler en doelverdediger tijdens de rust en dat is afgerond voordat de tweede helft begon, dan hoeft geen verdere actie te worden ondernomen.

Spelregelvraag van de Week (5 februari 2021)

Een speler van ploeg A wil een vrije schop in zijn eigen strafschopgebied zeer snel nemen en schiet de bal richting zijn doelman. Een speler van ploeg B, die nog geen tijd had om het strafschopgebied te verlaten, ziet dat de bal te kort wordt gespeeld en rent snel naar de bal toe en wil deze op doel schieten. De speler van ploeg A ziet dat en kan nog net de bal weg schieten. Wat moet de beslissing van de scheidsrechter zijn?

A. Ploeg A de vrije schop over laten nemen omdat een speler van ploeg B bij het nemen zich nog in het strafschopgebied bevond.

B. Indirecte vrije schop voor ploeg B wegens 2x spelen van de bal.

C. B. Indirecte vrije schop voor ploeg B wegens 2x spelen van de bal door ploeg A en een rode kaart voor de speler van ploeg A wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.

D. Strafschop en een gele kaart voor de speler van ploeg A.

Het juiste antwoord is C: Regel 13, 3. Overtredingen en straffen. Wanneer een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied snel wordt genomen en zich nog tegenstanders binnen het strafschopgebied bevinden omdat ze geen tijd hadden om het gebied te verlaten, dan kan de scheidsrechter normaal laten doorspelen. Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de 2e keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend. Wordt er ook nog een duidelijke scoringskans ontnomen, dan dient de overtreder daarvoor een rode kaart te worden getoond.

Spelregelvraag van de Week (12 februari 2021)

Een speler ontvangt de bal rechtstreeks uit een scheidsrechtersbal . Hij dribbelt  een paar meter met de bal aan de voet en schiet dan van grote afstand op het doel van de tegenpartij . De keeper probeert de bal nog te stoppen maar mist deze volledig en de bal gaat dan ook rechtstreeks in het doel. Hoe wordt het spel nu hervat?

A. Aftrap na geldig doelpunt

B. Doelschop

C. Hoekschop

D. Scheidsrechtersbal

Het antwoord op de vraag van vorige week had B moeten zijn: na een scheidsrechtersbal moet de bal eerst gespeeld of geraakt zijn door een tweede speler, alvorens een gescoord doelpunt geldig is. Nu is de bal dus over de doellijn van de tegenpartij gewerkt en wordt de spelhervatting een doelschop.

Spelregelvraag van de Week (19 februari 2021)

Bij het nemen van een strafschop stopt de doelman de bal, doch stuit deze van zijn borst en rolt terug voor de voeten van de nemer. Op het moment dat de nemer van de strafschop de bal opnieuw wil spelen, komt een tweede bal hinderlijk het veld in. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Strafschop overnemen

B. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij

C. Directe vrije schop voor de verdedigende partij

D. Scheidsrechtersbal

Het juiste antwoord is D: omdat dit een voorval van buitenaf is, is de enige juiste spelstraf een scheidsrechtersbal.

Spelregelvraag van de Week (26 februari 2021)

In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een directe vrije schop?

A. Te hoog trappen naar de bal op het moment dat een tegenstander de bal wil koppen en waarbij de tegenstander niet wordt geraakt.

B. Te laag koppen in een poging de bal te spelen die een tegenstander wil trappen en waarbij geen fysiek contact is.

C. Een tegenstander proberen te laten struikelen.

D. Spelen op gevaarlijke wijze.

Het antwoord op de vraag had C moeten zijn: zie regel 12. De antwoorden A, B en D zijn allemaal situaties die aangemerkt worden als gevaarlijk spel, waarvoor de spelstraf een indirecte vrije schop is. Een tegenstander laten struikelen of pogen te laten struikelen, is een overtreding waarvoor de spelstraf een directe vrije schop is.

Spelregelvraag van de Week (5 maart 2021)

Wat is er bepaald in de spelregels indien een speler van de scheidsrechter opdracht heeft gekregen om het speelveld te verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen?

A. De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het speelveld te betreden kan slechts op het moment dat de bal uit het spel is.

B. Hierover is niets bepaald in de spelregels.

C. De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het speelveld te betreden kan slechts op het moment dat de bal uit het spel is en de speler mag alleen ter hoogte van de middellijn het speelveld weer betreden.

D.De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het speelveld te betreden kan tijdens het spel

Het juiste antwoord is D: zie regel 4, pagina 22, onder punt 6. Een speler die het speelveld verlaat om zijn uitrusting in orde te brengen, moet de uitrusting laten controleren door een wedstrijdofficial voordat hij toestemming krijgt het veld opnieuw te betreden. Hij mag alleen terugkeren met toestemming van de scheidsrechter (die tijdens het spel gegeven kan worden).

Spelregelvraag van de Week (12 maart 2021)

Voorafgaand aan het nemen van een hoekschop vermaand de scheidsrechters 2 spelers die aan het duwen en trekken zijn binnen het 5-meter gebied. Op het moment dat de hoekschop is genomen, hoest de verdediger zichtbaar bewust in het gezicht van de aanvaller. Hoe dient de scheidsrechter te handelen? 

A. Hij laat doorspelen. Anders dan spugen, valt hoesten niet binnen strafbare overtredingen.

B. Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat met een strafschop.

C. Hij toont de verdediger een gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de verdediger zich bevond.

D. Hij toont de verdediger een rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de verdediger zich bevond.

Het antwoord had D moeten zijn: zie regel 12. De KNVB heeft ruim een half jaar geleden bepaald dat in zo’n geval een rode kaart op zijn plaats is. Daarna ontstond nog een discussie over de spelstraf en overleg met de IFAB> die hadden eerder bepaald dat de nationale bonden moesten bepalen wat er moest gebeuren bij dit soort vergrijpen qua disciplinaire straffen. Uiteindelijk is bepaald dat dit geen fysieke overtreding is en dus bestraft moet worden met een indirecte vrije schop.

Spelregelvraag van de Week (19 maart 2021)

Een aanvaller scoort een doelpunt en trekt zijn shirt over zijn hoofd om dit te vieren. Echter, na overleg met de assistent-scheidsrechter blijkt dat de aanvaller buitenspel stond. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Hij keurt het doelpunt af.

B. Hij keurt het doelpunt af en geeft de aanvaller een vermaning.

C. Hij keurt het doelpunt af en toont de aanvaller een rode kaart.

D. Hij keurt het doelpunt af en toont de aanvaller een gele kaart.

Het juiste antwoord is D: zie regel 12, blz. 55. Een speler moet een waarschuwing ontvangen, zelfs als het doelpunt wordt afgekeurd, als hij  zijn shirt uittrekt of zijn hoofd er mee bedekt.

Spelregelvraag van de Week (26 maart 2021)

Terwijl er een vrije schop genomen mag worden net buiten het strafschopgebied, gaat een aanvaller een halve meter achter ‘het muurtje’ staan om het blikveld van de doelverdediger te belemmeren. Wat beslist de scheidsrechter als de bal nu rechtstreeks in het doel wordt geschoten?

A. Aftrap na geldig doelpunt

B. Directe vrije schop op de plaats waar de aanvaller stond om het blikveld van de doelverdediger te belemmeren.

C. Indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvaller stond omdat de aanvaller te weinig afstand nam van het muurtje.

D. Indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvaller stond omdat de aanvaller te weinig afstand nam van het muurtje en een gele kaart wegens onsportief gedrag.

Het antwoord had moeten zijn: zie regel 12, pagina 54. Een speler ontvangt een waarschuwing indien hij zich schuldig maakt aan het niet de vereiste afstand in acht nemen bij een scheidsrechtersbal, hoekschop, vrije schop of inworp; Regel 13, pagina 61. Als bij het nemen van een vrije schop een speler van de aanvallende partij zich op minder dan 1 meter van het ‘muurtje’ van drie of meer verdedigers bevindt zich, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend.

Spelregelvraag van de Week (2 april 2021)

Welke criteria dient een scheidsrechter in acht te nemen bij het beoordelen of er sprake is van het ontnemen van een doelpunt of van een duidelijke scoringskans? Welke drie antwoorden zijn juist?

A. Snelheid van aanvaller ten opzichte van verdedigers

B. Overtreding binnen of buiten het strafschopgebied

C. Afstand tussen overtreding en het doel

D. Gaat overtreding gepaard met contact

E. Algemene richting van het spel

F. Plaats van en aantal verdedigers

Het juiste antwoord is C-E-F: de antwoorden onder C, E en F zijn nodig voor de beoordeling; A, B en D spelen geen rol.

Spelregelvraag van de Week (9 april 2021)

Als partij A in balbezit is, onderbreekt de scheidsrechter het spel omdat er een toeschouwer op het speelveld is. Hoe en waar moet het spel dan worden hervat?  

A. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de toeschouwer het speelveld betrad

B. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de toeschouwer stond toen het spel werd onderbroken

C. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal voor het laatst geraakt werd

D. Met een indirecte vrije schop voor partij A, op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Het antwoord op de vraag had C moeten zijn: Omdat het hier gaat om een toeschouwer, moet na de onderbreking het spel hervat worden met een scheidsrechtersbal en wel op de plaats waar de bal het laatst is geraakt en wordt de scheidsrechtersbal aan partij A teruggegeven.

Spelregelvraag van de Week (16 april 2021)

Tijdens het spel merkt de scheidsrechter dat er van één van de partijen meer dan elf spelers op het speelveld staan en actief deelnemen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?    

A. Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft dan de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen.

B. Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft dan de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan de bond.

C. Hij onderbreekt het spel, geeft de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan de bond.

D. Hij onderbreekt het spel, geeft de aanvoerder de opdracht om het totaal op elf te brengen en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal het laatst geraakt werd. De scheidsrechter moet het voorval rapporteren aan de bond.

Het juiste antwoord is D: Hier wordt de regel overtreden dat een ploeg met max. 11 spelers aan een wedstrijd mag deelnemen. Op het moment dat de scheidsrechter dit merkt, moet hij het spel onderbreken. Omdat niet altijd te achterhalen is wiens schuld het is dat er meer dan 11 spelers van een ploeg deelnemen, dient het spel te worden hervat met een scheidsrechtersbal, nadat het aantal is teruggebracht tot het max. aantal. Wel dient de scheidsrechter het voorval te rapporteren aan de bond, met o.a. eventueel in die tijd gescoorde doelpunten e.d.

Spelregelvraag van de Week (23 april 2021)

Partij A krijgt buiten het eigen strafschopgebied een vrije schop te nemen. De nemer van de vrije schop wipt de bal omhoog, waarna een medespeler de bal met de knie terugspeelt op zijn doelverdediger. Deze vangt de bal met zijn handen op en schiet de bal ver het veld in. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

A. Indirecte vrije schop partij B

B. Indirecte vrije schop partij B, speler van partij A die de bal met de knie terugspeelde gele kaart

C. Indirecte vrije schop partij B, doelverdediger van partij A gele kaart

D. Doorspelen

Het juiste antwoord is D: De vraag is eigenlijk, wordt hier een “truc” toegepast of niet. Dat is hier echter niet het geval. De eerste speler neemt namelijk de vrije trap door deze op te wippen. Dit mag hij doen. De tweede speler speelt de bal die in de lucht is met de knie terug naar de keeper. Ook hij mag dit doen. Geen van beide spelers haalt dus een ‘truc’ uit en het spel kan dus gewoon doorgaan.

Spelregelvraag van de Week (30 april 2021)

Als een speler op het doel schiet van de tegenstander raakt de bal de arm van een medespeler die in de baan van het schot stond. Deze speler heeft zijn handen in natuurlijke houding naast zijn lichaam en maakt geen bewuste actie naar de bal. Wat moet de scheidsrechter beslissen als de bal vervolgens in het doel gaat?

A. Aftrap na geldig doelpunt. Deze manier van hands is niet met opzet en dus niet strafbaar.

B. Directe vrije schop voor de verdedigende partij. Ondanks dat dit niet bewust is wordt er wel direct gescoord en dat maakt het strafbaar.

C. Directe vrije schop voor de verdedigende partij en een gele kaart voor de speler die hands maakt. Ondanks dat dit niet bewust is wordt er wel direct gescoord en dat maakt het strafbaar.

D. Directe vrije schop voor de verdedigende partij en een rode kaart voor de speler die hands maakt. Ondanks dat dit niet bewust is wordt er wel direct gescoord en dat maakt het strafbaar.

Het juiste antwoord is B: Zie regel 12, pagina 51 bij hands. Als de bal zijn hand of arm heeft geraakt of de hand of arm van een ploeggenoot raakt, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt, en vervolgens direct daarop wordt gescoord in het doel van de tegenpartij, dan is dit strafbaar hands en wordt het doelpunt niet goedgekeurd. Het spel wordt dan hervat met een directe vrije schop voor de verdedigende partij.

Spelregelvraag van de Week (7 mei 2021)

Een aanvaller passeert twee verdedigers en schiet hard op het doel. De bal komt op de paal en gaat vervolgens via de scheidsrechter – die in het strafschopgebied staat – het doel in. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Aftrap na geldig doelpunt

B. Scheidsrechtersbal voor de doelverdediger, andere spelers moeten op tenminste 4 meter afstand staan.

C. Scheidsrechtersbal voor de aanvaller die op doel schoot, andere spelers moeten op tenminste 4 meter afstand staan.

D. Scheidsrechtersbal waarbij van beide partijen één speler aanwezig is.

Het juiste antwoord is B: zie regel 8, punt 2. Het laten vallen van de bal gebeurt voor de doelverdediger van de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied, wanneer het spel werd onderbroken terwijl de bal in het strafschopgebied was, of de laatste keer raken of spelen van de bal in het strafschopgebied was . Bij onderbreking was de bal dus in het strafschopgebied en is de Scheidsrechtersbal dus voor de doelverdediger van de verdedigende partij. Was dit binnen het doelgebied, dan vond de S.bal plaats op de lijn van het doelgebied, het dichtst bij de plaats waar de bal werd geraakt.

Spelregelvraag van de Week (14 mei 2021)

De scheidsrechter heeft het spel onderbroken, omdat een speler geblesseerd in het speelveld ligt en direct verzorging nodig heeft. Hij hervat na de verzorging het spel met een scheidsrechtersbal. Van partij A, die recht had op de scheidsrechtersbal, weigeren de spelers daarbij aanwezig te zijn. Wat moet de scheidsrechter nu doen?

A. Hij wacht totdat er een speler van partij A aanwezig is.

B. In de regels staat nergens dat de speler aanwezig dient te zijn. Hij laat de scheidsrechtersbal dus gewoon plaatsvinden zonder spelers.

C. Hij wijst de aanvoerder van partij A op de gevolgen van deze weigering.

D. Hij laat partij B een indirecte vrije schop nemen.

Het juiste antwoord is B: Er staat nergens in de spelregels dat men bij een scheidsrechtersbal aanwezig moet zijn. Terwijl de scheidsrechter de bal laat vallen moeten alle spelers van beide partijen dan op 4 m afstand van de bal zijn, totdat deze in het spel is.

Spelregelvraag van de Week (21 mei 2021)

Wie bepaalt op welk doel de serie strafschoppen na het einde van een wedstrijd wordt genomen?

A. De scheidsrechter bepaalt met behulp van de kleur of zijde van de tossmunt het doel en tost zelf. De winnende kleur of zijde is de keuze van het doel waarop de strafschoppen worden genomen.

B. De partij die bij de aanvang van de wedstrijd de beginschop nam, wordt door de scheidsrechter aangewezen.

C. De winnaar van de ‘eerste’ toss voor aanvang van de strafschoppenserie.

D. De partij die bij de aanvang van de tweede helft de beginschop nam, wordt door de scheidsrechter aangewezen.

Het antwoord op de vraag van vorige week had A moeten zijn: zie regel 10, pagina 45.Tenzij er andere overwegingen zijn (bijvoorbeeld toestand van het veld, veiligheid en dergelijke) tost de scheidsrechter om te bepalen op welk doel de strafschoppen genomen zullen worden. Hiervan mag alleen worden afgeweken om veiligheidsredenen of als het doel onbruikbaar of het veld onbespeelbaar is geworden.

Spelregelvraag van de Week (28 mei 2021)

De scheidsrechter heeft vlak voor het verstrijken van de speeltijd een vrije schop toegekend aan de aanvallende partij, net buiten het strafschopgebied van de verdedigende partij. Voordat de vrije schop zal worden genomen, ziet de scheidsrechter dat de speeltijd is verstreken. Hij zal nu:

A. De wedstrijd verlengen met 2 minuten.

B. Eerst de vrije schop laten nemen en dan direct affluiten.

C. De wedstrijd als beëindigd beschouwen.

D. Eerst de vrije schop laten nemen, de uitwerking afwachten en daarna affluiten

Het antwoord op de laatste vraag van mei had C moeten zijn: zie regel 7, pagina 37. Als de speeltijd is verstreken (met inachtneming van eventuele bijtelling voor verloren gegane tijd) moet de wedstrijd worden beëindigd. De speeltijd aan het einde van elke helft wordt alleen verlengd als een strafschop moet worden (over) genomen. Voor alle andere zaken geldt tijd is tijd.

Spelregelvraag van de Week (4 juni 2021)

Als bij een doelschop de bal nog niet buiten het strafschopgebied is, loopt een aanvaller, die op het moment van nemen buiten het strafschopgebied stond, de bal (binnen dit gebied) tegemoet. Een verdediger loopt met hem mee en geeft hem een schouderduw, terwijl de bal nog niet binnen speelbereik is. De scheidsrechter fluit af. Hoe hervat hij het spel?

A. Hij laat de doelschop overnemen.

B. Hij geeft een indirecte vrije schop tegen de aanvaller, omdat hij te vroeg het strafschopgebied betrad.

C. Hij geeft een strafschop tegen de verdediger, omdat hij een tegenstander reglementair aanviel zonder dat  de bal binnen speelbereik was.      

D. Hij geeft een scheidsrechtersbal, omdat beide overtredingen even zwaar zijn.

Het antwoord is C: zie regel 16, pagina 69 onder 2. De bal is niet meer in het spel als deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is gekomen. Zodra de bal getrapt is en beweegt en de tegenstanders zich op dat moment buiten het strafschopgebied bevonden, verloopt alles correct. Nu maakt de verdediger in zijn strafschopgebied een overtreding. Een schouderduw terwijl de bal niet binnen speelbereik is, is gelijk aan het duwen van een tegenstander, waarvoor de straf een directe vrije schop is of in deze situatie dus een strafschop.

Spelregelvraag van de Week (11 juni 2021)

Een speler van team A maakt ter hoogte van de middencirkel een onbesuisde overtreding op zijn directe tegenstander. De scheidsrechter fluit en kent een directe vrije schop toe en wil de overtreder een gele kaart tonen. Voordat hij dit kan doen, neemt een speler van team B snel de vrije schop en creëert daarmee een duidelijke scoringskans. Hoe zal de scheidsrechter nu moeten handelen?

A. Hij laat het spel doorgaan en wacht tot de volgende onderbreking om de overtreder alsnog te straffen.

B. Hij laat het spel doorgaan en laat de disciplinaire straf overgaan.

C. Hij stopt het snel nemen, want als de scheidsrechter heeft besloten om een speler te waarschuwen of van het speelveld te verwijderen, dan mag de wedstrijd niet worden hervat totdat de sanctie is opgelegd.

D. Hij laat het spel doorgaan en kan dan geen disciplinaire straf meer toepassen, omdat het spel reeds hervat is.

Het juiste antwoord is C: De scheidsrechter heeft het spel onderbroken voor een overtreding, waarvoor de spelhervatting een directe vrije schop is en hij voor de overtreding een gele kaart dient te tonen. Zonder toestemming van de scheidsrechter mag het spel niet hervat worden. Voor het snel nemen zal de scheidsrechter geen toestemming hebben verleend.

Spelregelvraag van de Week (18 juni 2021)

Een wisselspeler loopt zich tijdens de wedstrijd nabij de zijlijn warm. Plotseling ziet hij de bal, nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor een handsbal, het veld uitrollen. Om nu te voorkomen dat de vrije schop snel genomen kan worden, trapt hij de bal nog verder weg het veld uit. Hoe zal de scheidsrechter nu handelen?

A. Hij toont de wisselspeler de gele kaart en hervat het spel met een directe vrije schop wegens hands.

B. Hij vermaant de wisselspeler hervat het spel met een directe vrije schop wegens hands.

C. Hij hervat het spel met een directe vrije schop wegens hands.

D. Hij toont de wisselspeler de rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop wegens hands.

Het juiste antwoord is A: Ook een wisselspeler valt onder het gezag van de scheidsrechter en voor deze onsportieve overtreding zal de scheidsrechter deze wisselspeler de gele kaart tonen. Het spel was onderbroken wegens een handsbal en de spelhervatting is dus een directe vrije schop op de plaats waar de handsbal werd gemaakt.

Spelregelvraag van de Week (25 juni 2021)

Een doelverdediger schiet de bal met kracht tegen een aanvaller aan. De aanvaller bevindt zich geheel achter de doellijn in de netruimte; de bal heeft hierbij de doellijn niet geheel gepasseerd. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Rode kaart voor de doelverdediger en een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de doellijn.

B. Rode kaart voor de doelverdediger en een scheidsrechtersbal.

C. Rode kaart voor de doelverdediger en een strafschop voor de aanvallende partij.

D. Rode kaart voor de doelverdediger en een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het doelgebied.

Het antwoord op de laatste vraag van juni had C moeten zijn: Zie regel 12. Het gaat hier om een gewelddadige overtreding, waarvoor de rode kaart getoond moet worden. De aanvaller bevond zich wel achter de doellijn in de netruimte, doch de bal heeft de doellijn niet volledig gepasseerd. Voordeel geven door een doelpunt toe te kennen kon dus niet. De spelhervatting voor de overtreding van de doelverdediger is een directe vrije schop of in dit geval dus een strafschop voor de aanvaller.

Spelregelvraag van de Week (2 juli 2021)

De doelverdediger wordt bij het wegwerken van de bal gehinderd door een aanvaller die de ontwijkende bewegingen van de doelverdediger volgt. De aanvaller wordt bestraft wegens:

A. met een indirecte vrije schop wegens onbehoorlijk gedrag

B. met een directe vrije schop wegens gevaarlijk spel

C. met een indirecte vrije schop wegens het verhinderen dat de doelverdediger de bal vanuit zijn handen in het spel kan brengen

D. met een directe vrije schop wegens gevaarlijk aanvallen.

Het antwoord had C moeten zijn: zie regel 12, pagina 52, onder het 4e puntje van 2, indirecte vrije schop.

Spelregelvraag van de Week (9 juli 2021)

Om ervoor te zorgen dat de afstand van 9,15 meter in acht wordt genomen bij het nemen van een hoekschop, heeft de KNVB verplicht gesteld dat er een lijntje wordt aangebracht buiten het speelveld, loodrecht op de doellijn. Dat lijntje moet aangebracht worden:

A. Op 9,15 meter van de hoekvlaggenstok

B. Op 9,15 meter van de kwartcirkel

C. Op het midden van de afstand van de lijn van het strafschopgebied en de hoekvlag

D. Op het midden van de afstand van de lijn van het strafschopgebied en de kwartcirkel.

Het juiste antwoord is B: zie regel 1, pagina 6, onder Afbakeningen. Markeringen mogen worden aangebracht buiten het speelveld, op 9.15 meter van het hoekschopgebied en loodrecht op de doellijn of de zijlijn.  Het hoekschopgebied wordt afgebakend me een gedeelte van een cirkel op 1 m van het snijpunt van zijlijn en doellijn.

Spelregelvraag van de Week (16 juli 2021)

Met de bal tussen de benen geklemd slaagt een aanvaller er al huppend in het doelvlak van de tegenpartij volledig te passeren. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Een indirecte vrije schop tegen de aanvaller. Men mag niet met twee benen aanvallen.

B. Een indirecte vrije schop tegen de aanvaller en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.

C. Een indirecte vrije schop tegen de aanvaller, omdat deze speelwijze gevaarlijk spel uitlokt.

D. Een aftrap na geldig doelpunt.

Het juiste antwoord is D: regel 10, pagina 44 bovenaan. Als er geen overtreding van de spelregels wordt gemaakt moet een dergelijk gescoord doelpunt worden goedgekeurd. De bal heeft de doellijn volledig gepasseerd. De bal wordt niet onbespeelbaar gemaakt voor een tegenstander en ook valt dit niet onder klemmen van de bal, waardoor de bal onbespeelbaar wordt gemaakt.

Spelregelvraag van de Week (23 juli 2021)

De assistent-scheidsrechter constateert tijdens de wedstrijd dat de bal precies over de hoekvlag het speelveld heeft verlaten. Welk advies zal hij moeten geven indien de bal het laatst is aangeraakt door een verdediger?

A. Met een inworp voor de verdedigende partij

B. Met een inworp voor de aanvallende partij

C. Met een hoekschop

D. Met een doelschop

Het juiste antwoord is B: De keuze is dus of inworp of hoekschop. In dergelijke situaties is bepaald, dat dan gekozen wordt voor de minst ingrijpende oplossing en dat is dus een inworp, welke voor de aanvallende partij is, omdat de bal het laatst aangeraakt was door een verdediger.

Spelregelvraag van de Week ( 30 juli 2021)

Tijdens de rust wordt er door ploeg A gewisseld zonder dit aan de scheidsrechter te melden. De scheidsrechter merkt dit als na 5 minuten in de tweede helft de nieuwe speler aan de bal komt. Wat moet hij beslissen als het spel doorgaat?

A. Hij laat het spel doorgaan en rapporteert het voorval aan de bond.

B. Hij laat het spel doorgaan en toont de speler bij de eerstvolgende onderbreking een gele kaart.

C. Hij onderbreekt het spel, toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

D. Hij onderbreekt het spel, geeft de speler een vermaning en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.

Het juiste antwoord is A: zie regel 3, pagina 17. Als de scheidsrechter niet op de hoogte is gebracht, dan mag de betreffende wisselspeler doorspelen, er is geen disciplinaire straf nodig en het voorval wordt gerapporteerd aan de bond.

Spelregelvraag van de Week (6 augustus 2021)

Bij welke van de onderstaande spelhervattingen mogen tegenstanders dichter dan 9,15 meter bij de bal staan?

A. De strafschoppen die na afloop een beslissing moeten brengen.

B. De strafschop waarvoor de speeltijd wordt verlengd.

C. De vrije schop voor de verdedigende partij vanuit het eigen strafschopgebied.

D. De indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de lijn van het doelgebied van de tegenpartij

Het juiste antwoord is C: zie regel 13, pagina 63. Tot het moment dat de bal in het spel is moeten alle tegenstanders buiten het strafschopgebied blijven als de vrije schop in het strafschopgebied van de tegenpartij wordt genomen.

Spelregelvraag van de Week (13 augustus 2021)

Speler A schiet op het doel van de tegenpartij. Op dat moment staat een medespeler van hem buitenspel, maar volgens de scheidsrechter niet strafbaar. Hij laat dan ook doorspelen. De ingeschoten bal stuit echter via de knie van een op de doellijn staande verdediger voor de voeten van deze buitenspel staande medespeler, die vervolgens scoort. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de buitenspel staande speler stond toen er op doel werd geschoten.

B. Hij geeft een indirecte vrije schop wegens buitenspel op de plaats waar de medespeler de bal ontving.

C. Hij keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na geldig doelpunt.

D. Hij keurt het doelpunt af en laat hervatten met een doelschop.

Het juiste antwoord is A: zie regel 11. Voor strafbaar buitenspel wordt altijd een indirecte vrije schop toegekend. Tot voor kort werd de vrije schop dan gegeven op de plaats waar de bal werd geraakt of gespeeld. Nu is het dus op de plaats waar de buitenspel staande speler stond, toen er op doel werd geschoten. In eerste instantie stond hij wel buitenspel, maar hij werd pas strafbaar op het moment dat hij alsnog voordeel trok uit zijn buitenspelpositie.

Vraag 580 (20 aug 2021)

Vlak voordat het eindsignaal klinkt, scoort Team A een doelpunt. De assistent-scheidsrechter heeft echter gevlagd, maar de scheidsrechter heeft dat niet gezien en loopt gezamenlijk met de spelers richting kleedkamer. De assistent-scheidsrechter loopt snel naar de leidsman en vertelt hem dat het doelpunt gescoord werd door een speler die strafbaar buitenspel stond. De spelers van beide ploegen en het arbitrale kwartet waren nog op het speelveld. Wat zal de scheidsrechter nu moeten doen?

A. De scheidsrechter mag niet meer op zijn beslissing terugkomen, want hij had reeds voor het einde van de wedstrijd gefloten.

B. De scheidsrechter komt alsnog terug op zijn foutieve beslissing, vertelt spelers dat het doelpunt niet wordt toegekend en laat het spel nog even hervatten met een indirecte vrije schop voor buitenspel en fluit dan wederom af.

C. Ondanks dat hij al voor het einde van de wedstrijd gefloten heeft, kan de scheidsrechter zijn beslissing wijzigen totdat hij in zijn kleedkamer is. Hij keurt het doelpunt dus gewoon af.

D. Ondanks dat hij al voor het einde van de wedstrijd gefloten heeft, kan de scheidsrechter zijn beslissing wijzigen zolang hij zich nog op het speelveld bevindt. Hij keurt het doelpunt dus gewoon af.

Het juiste antwoord is D: zie regel 7 en 12. De scheidsrechter kan nog op zijn beslissing terugkomen. De assistent-scheidsrechter overtuigt de scheidsrechter dat voor het scoren van het doelpunt een speler strafbaar buitenspel stond en dat het doelpunt niet in stand kan blijven. Dit kan alleen nog maar als men zich nog op het speelveld bevindt en niet meer zodra hij het speelveld verlaat en de kleedkamer binnengaat.

Spelregelvraag van de Week (27 augustus 2021)

De doelverdediger neemt een doelschop en trapt deze richting een medespeler die buiten het strafschopgebied staat. Een aanvaller die buiten het strafschopgebied stond, ziet dit en onderschept de bal voordat de bal het strafschopgebied heeft verlaten en scoort. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Aftrap na geldig doelpunt.

B. Doelschop overnemen.

C. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij

D. Directe vrije schop voor de verdedigende partij.

Het antwoord op de vraag had A moeten zijn: zie regel 16, pagina 72. De bal moet stilliggen en wordt getrapt door een speler van de verdedigende partij, vanaf een willekeurig punt binnen het doelgebied. De bal is in het spel wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt. De tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de bal in het spel is. En aan deze voorwaarde wordt voldaan, dus aftrap na geldig doelpunt.

Spelregelvraag van de Week (3 september 2021)

De doelverdediger neemt een doelschop. Hij wipt de bal omhoog zodat een medespeler hem de bal kan terug koppen. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Hij laat doorspelen.

B. Hij laat de doelschop overnemen.

C. Hij laat een indirecte vrije schop nemen op de lijn van het doelgebied en toont de doelverdediger een gele kaart.

D. Hij laat een indirecte vrije schop nemen waar de bal gekopt werd en toont de medespeler een gele kaart.

Het antwoord op de vraag had C moeten zijn: zie regel 12, pagina 56. Als men een doelbewuste truc initieert zodat de bal naar de doelverdediger kan worden gespeeld met het hoofd, de borst, de knie et cetera, met als doel de regel te omzeilen, dan dient dat te worden bestraft. Ook indien het een vrije schop of doelschop betreft. De doelverdediger word hier bestraft, omdat hij degene is die de doelbewuste truc heeft geïnitieerd.

Spelregelvraag van de Week (10 september 2021)

De doelverdediger neemt een doelschop en trapt deze richting een medespeler die buiten het strafschopgebied staat. Een aanvaller die buiten het strafschopgebied stond ziet dit en onderschept de bal, voordat de bal het strafschopgebied heeft verlaten, en scoort. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Aftrap na geldig doelpunt.

B. Doelschop overnemen.

C. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.

D. Directe vrije schop voor de verdedigende partij.

Het antwoord had A moeten zijn: zie regel 16, pagina 72. De bal is in het spel wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt; de tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de bal in het spel is. Hier wordt dus geen overtreding gemaakt en moet het spel worden hervat met aftrap na geldig doelpunt.

Spelregelvraag van de Week (17 september 2021)

Een verdediger raakt geblesseerd en verlaat tijdens het spel, zonder toestemming van de scheidsrechter, het speelveld achter de doellijn. De bal wordt uitverdedigd en de assistent-scheidsrechter neemt positie in ter hoogte van de voorlaatste verdediger. De bal wordt onderschept en er wordt een nieuwe aanval opgezet. Vlak voordat een steekbal gegeven wordt op een aanvaller die alleen nog de doelverdediger voor zich heeft, betreedt de verdediger van achter de doellijn, zonder toestemming van de scheidsrechter, weer het speelveld. De aanvaller scoort. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Aftrap na geldig doelpunt

B. Aftrap na geldig doelpunt + gele kaart voor de verdediger die zonder toestemming het speelveld betrad.

C. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij

D. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij + gele kaart voor de verdediger die zonder toestemming het speelveld betrad.

Het antwoord had B moeten zijn: Regel 11.  De verdediger die op het laatste moment in het veld komt, voorkomt dat de aanvaller buitenspel staat. Hij wordt op dat moment geacht deel te nemen aan het spel.  Hij benadeelt zijn eigen team.  Zonder toestemming betreden van het speelveld, betekent wel, dat hiervoor een gele kaart getoond moet worden aan de verdediger.

Spelregelvraag van de Week (24 september 2021)

Als een speler op het doel schiet van de tegenstander raakt de bal de hand van een medespeler die in de baan van het schot stond. Deze speler heeft zijn handen in een natuurlijke houding naast zijn lichaam en maakt geen bewuste actie naar de bal. Wat moet de scheidsrechter beslissen als de bal vervolgens in het doel gaat?

A. Aftrap na geldig doelpunt. Deze manier van hands is niet met opzet en dus niet strafbaar.

B. Directe vrije schop voor de verdedigende partij. Ondanks dat dit niet bewust is wordt er wel direct gescoord en dat maakt het strafbaar.

C. Directe vrije schop voor de verdedigende partij en een gele kaart voor de speler die hands maakt. Ondanks dat dit niet bewust is wordt er wel direct gescoord en dat maakt het strafbaar.

D. Directe vrije schop voor de verdedigende partij en een rode kaart voor de speler die hands maakt. Ondanks dat dit niet bewust is wordt er wel direct gescoord en dat maakt het strafbaar.

Het juiste antwoord is B. Regel 12 Hands.  Als de bal door een medespeler wordt geraakt en de bal verdwijnt in het doel van de tegenpartij, dan is ook een onopzettelijke handsbal strafbaar.

Spelregelvraag van de Week ( 1 oktober 2021)

Geholpen door harde wind en regen gooit een doelverdediger vanuit zijn eigen strafschopgebied de bal in het doel van de tegenpartij. Hoe moet de scheidsrechter hierop reageren ?

A. Doelverdediger bestraffen met indirecte vrije schop.

B. Doelverdediger bestraffen met indirecte vrije schop  en het tonen van een gele kaart.

C. Een doelpunt toekennen.

D. Een doelschop toekennen.

Het juiste antwoord is D. Regel 10 blz. 48 . Als de doelverdediger de bal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij gooit, dan wordt een doelschop toegekend.  Nog niet zolang geleden werd in een dergelijke situatie wel een doelpunt toegekend, maar de spelregel is op dit punt aangepast.

Spelregelvraag van de Week ( 8 oktober 2021)

In een wedstrijd tussen twee seniorenteams komt een speler met buitensporige inzet op zijn tegenstander in, maar hij raakt zijn tegenstander NIET. Dit gebeurt op een afstand van 5 meter naast de strafschopstip. Hoe moet de scheidsrechter hierop reageren?

A. Met een strafschop en een gele kaart.

B. Met een directe vrije schop of strafschop en een rode kaart voor de overtreder.

C. Met alleen een directe vrije schop en geen kaart, omdat de speler niet is geraakt.

D. Scheidsrechter laat doorspelen en roept aan de speler dit niet meer te doen.

Het juiste antwoord is B. Hier gaat het om trappen of proberen te trappen.  De straf is voor beide situaties gelijk. Wordt de tegenstander niet geraakt, doordat betrokkene dit nog net kon ontwijken, dan ook blijft de straf een rode kaart. Met buitensporige inzet betekent, dat de speler de noodzakelijke inspanning ver overschrijdt en dat hij de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt. Een tackle of het aangaan van een duel waarbij de veiligheid van de tegenstander in gevaar wordt gebracht, moet worden bestraft als ernstig gemeen spel. En voor ernstig gemeen spel is de sanctie een rode kaart. In dit geval moet het spel hervat worden met een directe vrije schop of strafschop.

Spelregelvraag van de week (15 oktober 2021)

In de rust scheldt de trainer de scheidsrechter uit. Men is op dat moment niet meer op het speelveld. Hoe moet de scheidsrechter hier handelen?

A. De scheidsrechter zal de trainer de rode kaart tonen en niet meer toelaten bij de spelers voor de 2e helft.

B. Omdat dit niet op het veld gebeurde, maar in de kleedkamer, wordt de trainer hiervoor de gele kaart getoond.

C. De scheidsrechter toont geen kaart, maar dient het gebeuren aan de bond door te geven.

D. De scheidsrechter zal de trainer de rode kaart tonen en de wedstrijd staken.

Het juiste antwoord is A. De scheidsrechter dient de trainer een rode kaart te tonen. Teamofficials die de confrontatie aangaan met een wedstrijdofficial dienen verwijderd te worden. Dit is ook van toepassing in de rust. Dan dient ook de rode kaart te worden getoond.

Spelregelvraag van de Week (29 oktober 2021)

Er moet een vrije schop worden genomen, omdat een speler zijn tegenstander vasthoudt binnen het doelgebied. Waar dient deze vrije schop nu genomen te worden?

A. Op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, vanaf een plek zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding of vanaf de strafschopstip.

B. Vanaf de strafschopstip.

C. Vanaf elk willekeurig punt binnen die helft van het doelgebied, waarin de overtreding is begaan of vanaf de strafschopstip.

D. Vanaf elk willekeurig gelegen punt binnen het doelgebied of vanaf de strafschopstip. 

Het juiste antwoord is D. Als de overtreding wordt begaan door een verdediger dan volgt er een strafschop en is de stip dus de plaats. Als de overtreding wordt begaan door een aanvaller, dan mag de vrije schop worden genomen vanaf elk willekeurig gelegen punt binnen het doelgebied.