Tijd voor de laatste spelregelvraag van de week van januari. Het antwoord op de vraag van vorige week had B moeten zijn: Zie regel 13, pagina 52. De bal is pas in het spel wanneer de bal (reglementair) buiten het strafschopgebied is gekomen, net als bij een doelschop. Elke overtreding die tot die tijd gemaakt wordt, wordt dus gemaakt terwijl de bal niet in het spel is. Om die reden kan een dergelijke overtreding dan ook niet bestraft worden met een spelstraf. De verdediger die in dit geval de onbesuisde tackle maakt, kan wel een persoonlijke straf (vermaning, waarschuwing of veldverwijdering) krijgen. De tackle is in het voorbeeld onbesuisd. Voor deze onbesuisde overtreding moet hij bestraft worden met een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.

Wil je alle eerdere wekelijkse spelregelvragen (en de antwoorden) teruglezen? Klik dan hier.

Maak nu ook ronde 4 en 5 in het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2016-2017!

Spelregelvraag van de week (20 januari 2017):

Als de bal, het laatst aangeraakt door partij A, de zijlijn volledig is gepasseerd, vlagt de assistent-scheidsrechter voor een inworp. De scheidsrechter ziet dit vlagsignaal niet. Het spel verplaatst zich naar de andere speelhelft, waar nu de andere assistent-scheidsrechter zijn vlag in de lucht steekt omdat hij strafbaar buitenspel van partij A heeft gezien. De scheidsrechter ziet dit signaal wél en fluit af, maar wordt er dan op gewezen dat de eerste assistent-scheidsrechter eerder had gevlagd omdat de bal buiten het speelveld was.

De scheidsrechter besluit het spel te laten hervatten met een indirecte vrije schop wegens buitenspel en niet met een inworp, omdat hij een indirecte vrije schop een groter voordeel vindt voor partij B. Handelt de scheidsrechter hier correct?

A. Ja, want hij heeft gefloten voor strafbaar buitenspel en niet voor een inworp.

B. Ja, want de scheidsrechter kan in dit geval de voordeelregel toepassen.

C. Ja, want het spel is doorgegaan en er is een nieuwe situatie ontstaan toen er voor buitenspel is gefloten.

D. Nee,  want de bal is uit het spel geweest en dan kan er daarna geen voordeel ontstaan. De scheidsrechter moet het spel laten hervatten met een inworp.

Wat is volgens jou het juiste antwoord? Laat het iedereen onderstaand d.m.v. een reactie weten!