Tijd voor een nieuwe spelregelvraag van de week. De 400e achtereenvolgende vraag. Hulde voor vragensteller Klaas Smith! Het antwoord op de vorige vraag had D moeten zijn: Zie pagina 23, disciplinaire straffen, 1e aandachtsstreepje. Hier worden twee overtredingen gemaakt. Eerst het zonder toestemming betreden van het veld en dan gelijk een onbesuisde overtreding op de tegenstander. Voor beide zaken dient de gele kaart getoond te worden en bij het tonen van de 2e gele kaart volgt de rode kaart. Voor de ernstigste overtreding dient nu een spelhervatting te geschieden en dat was de onbesuisde overtreding op de tegenstander en daarvoor is de spelhervatting een directe vrije schop op de plaats van de overtreding.     

Wil je alle eerdere vragen + antwoorden teruglezen? Klik hier.

Spelregelvraag van de week (16 maart 2018):

Bij welke van de onderstaande overtredingen moet het spel hervat worden met een directe vrije schop of strafschop?

A. Een speler trapt een medespeler binnen het speelveld.

B. Een speler verlaat tijdens het spel het speelveld en trapt daar een toeschouwer.

C. Een speler probeert een fotograaf achter het doel te slaan.

D. Een toeschouwer spuwt van buiten het speelveld een speler in het speelveld in het gezicht.

Laat onderstaand het juiste antwoord weten!