Vrijdag en dus een nieuwe spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vorige vraag had B moeten zijn: Voor een onvoorzichtige overtreding is de straf een directe vrije schop en geen kaart. Een scheidsrechter bespuwen geeft altijd een rode kaart en de bal in de handen nemen door de doelverdediger, nadat deze doelbewust is toegespeeld door een medespeler, geeft een indirecte vrije schop en geen kaart. Dus blijft over antwoord B, wat als onsportief gedrag wordt aangemerkt, en daarvoor dient de gele kaart te worden getoond.

Wil je alle eerdere vragen + antwoorden teruglezen? Klik hier.

Spelregelvraag van de week (11 mei 2018):

De bal is in de middencirkel. De scheidsrechter ziet dat een speler zonder toestemming het speelveld verlaat en daar een wisselspeler, die zich aan het warmlopen is, een klap geeft. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Hoe zal de scheidsrechter nu verder moeten handelen?

A. Hij toont de speler een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal nabij de zijlijn

B. Hij toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij nabij de zijlijn

C. Hij toont de speler een rode kaart en laat het spel hervatten met een directe vrije schop voor de tegenpartij, op de zijlijn, het dichtst bij de plaats van de overtreding

D. Hij toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Laat onderstaand het juiste antwoord weten.