Een nieuwe spelregelvraag van de week! Het antwoord op de vraag van vorige week had B moeten zijn: Bij de wijzigingen in het seizoen 2016-2017 is in regel 16 opgenomen dat de bal bij een doelschop stil moet liggen en van een willekeurig punt mag worden genomen. De bal is in het spel als hij rechtstreeks buiten het strafschopgebied is gekomen en de tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de bal in het spel is.

Wil je alle eerdere wekelijkse spelregelvragen (en de antwoorden) teruglezen? Klik dan hier.

Spelregelvraag van de week (11 augustus 2017):

Een speler van Team A maakt ter hoogte van de middencirkel een onbesuisde overtreding op zijn directe tegenstander. De scheidsrechter fluit, kent een directe vrije schop toe en wil de overtreder een gele kaart tonen. Voordat hij dit kan doen, neemt een speler van Team A snel de vrije schop. Hoe zal de scheidsrechter nu moeten handelen?

A. Hij laat het spel doorgaan en wacht tot de volgende onderbreking om de overtreder alsnog te straffen.

B. Hij laat het spel doorgaan en laat de disciplinaire straf overgaan.

C. Hij stopt het snel nemen, want als de scheidsrechter heeft besloten om een speler te waarschuwen of van het speelveld te verwijderen, dan mag de wedstrijd niet worden hervat totdat de sanctie is opgelegd.

D. Hij laat het spel doorgaan en kan dan geen disciplinaire straf meer toepassen, omdat het spel reeds hervat is.

Wat is het juiste antwoord? Laat het met een reactie op dit bericht weten!