De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is maandag 20 maart, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Tijdens de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, worden de hoogte van de contributie en donaties vastgesteld en worden bestuur en commissies samengesteld. Bovendien zetten we enkele bijzondere leden in het zonnetje en wordt de Johan Roeders bokaal uitgereikt aan de spelregelkampioen van onze vereniging. Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd!

Je kunt hier alle vergaderstukken downloaden. Agenda en algemeen jaarverslag zijn ook gepubliceerd in nummer 1 (februari/maart) van de Aftrap, welke begin maart is verschenen.

Agenda Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 20 maart 2017

Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 21 maart 2016

Algemeen jaarverslag 2016

Benieuwd naar de jaarvergadering van 2016? Klik dan hier voor het verslag in woord en beeld.

Graag tot 20 maart!