In verband met de realisatie van het topsportzorgcentrum van FC Groningen wordt er op 18 april gestart met de voorbereidingen. Van dinsdag 18 april t/m woensdag 31 mei 2017 vinden er veranderingen plaats aan het voorterrein van sportpark Corpus den Hoorn. Het terrein waarop het Topsportzorgcentrum komt (op de huidige parkeerplaats, vanaf de weg gezien rechts van de ingang (aan de kant van de ringweg), wordt bouwrijp gemaakt. Tevens wordt de parkeerplaats heringericht. de hoofdingang schuift enkele meters naar links op.

Om hinder voor de bezoekers minimaal te houden, zijn tijdens de werkperiode altijd minimaal 200 (van de huidige 312) parkeerplaatsen beschikbaar. Voor het parkeren in het weekend wordt tijdens deze periode aanvullende parkeergelegenheid geboden. Bezoekers van het sportpark kunnen dan ook gebruik maken van het personeelsparkeerterrein van het Martini Ziekenhuis.

De werkzaamheden worden in meerdere fases uitgevoerd. De ingang naar het sportpark zal tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven. Het werkterrein wordt afgezet met bouwhekken en looproutes worden met borden aangegeven. De overlast zal tijdens de eerste fase beperkt zijn. In de eerste fase van deze werkzaamheden (18 april – 5 mei)  worden de bestaande parkeerplaatsen opnieuw ingericht en wordt er een gedeelte van de nieuwe ingang aangelegd. Er kan niet geparkeerd worden op de aangegeven parkeerplaatsen op de afbeelding. De bestaande ingang blijft toegankelijk. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Koen Meijer BV uit Veendam. Wij vragen onze leden en bezoekers goed op de borden en eventuele aanwijzingen van medewerkers te letten.

Nieuwsbrief - Werkzaamheden Laan Corpus Den hoorn - Fase 1