We zijn er nog lang niet!

Een oproep aan iedereen die betrokken is bij de voetbalsport

Het seizoen 2014-2015 is inmiddels in volle gang. En we zijn nog maar een paar weken bezig, of de media berichten al weer over knokpartijen tussen voetballers, spelers die iemand anders met een karatetrap vellen, scheidsrechters die belaagd worden…. Stopt dat dan nooit? Hebben we niet genoeg geleerd van het overlijden van Richard Nieuwenhuizen? Als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken zijn we van mening dat er afgelopen jaren veel in positieve zin is veranderd. Maar we zijn er nog lang niet! Daarom aan het begin van de Week van de Scheidsrechter deze open brief aan iedereen die betrokken is bij onze mooie voetbalsport!

Ja, er is veel veranderd!

–  De KNVB heeft tal van prima maatregelen genomen om bij te dragen aan meer respect en fair play. Denk aan de excessenlijn, steviger straffen, de invoering van de tijdstraf, het aanscherpen van het gebruik van de spelerspas, het spelregelbewijs et cetera.

–  Veel voetbalverenigingen hebben hun verantwoordelijkheid ook genomen en hebben maatregelen genomen om leden binnen hun club duidelijk te maken wat wel en niet wordt geaccepteerd. Op www.covsgroningen.nl staan enkele prima voorbeelden

–  De publieke opinie veroordeelt meer dan voorheen geweld op en rond de velden. Er is ook meer aandacht voor.

We zijn dus niet zo pessimistisch als vele anderen, die zeggen dat er niets is veranderd. Excessen zullen we altijd houden, maar het is aan alle betrokken bij de voetbalsport dit zoveel als mogelijk te voorkomen én adequaat en passend te reageren als het wel fout gaat.

Nee, we zijn er nog lang niet!

–  Te vaak wordt het als normaal gezien om tegenstanders als vijanden te benaderen, scheidsrechters uit te schelden en te belagen of agressief te reageren als het even tegenzit

–  Nog lang niet alle voetbalverenigingen hebben beleid op het gebied van respect en fair play ontwikkeld

–  Nog te vaak wordt het normaal gevonden dat de ‘eigen’ assistent-scheidsrechter probeert ‘punten te pakken’

–  Nog te vaak worden scheidsrechters en tegenstanders van lagere elftallen niet of niet fatsoenlijk ontvangen en begeleid

–  Nog te vaak laten verenigingen toe dat er ongerechtigde spelers aan een wedstrijd meedoen

–  Nog te vaak lezen we in commentaren en verslagen op websites en social
media ongenuanceerde kritiek en persoonlijke beledigingen over scheidsrechters. Zelden kijkt men eerst in de spiegel.

Laten we daarom afspreken dat we met alle betrokkenen in de voetbalsport doorgaan op de ingeslagen weg door respect voor elkaar als normaal gedrag te beschouwen en te werken aan bovengenoemde verbeterpunten. Tuurlijk mag je best eens wat tegen elkaar of tegen een scheidsrechter zeggen. Voetbal is emotie, maar ook emoties hebben hun grenzen!

De Week van de Scheidsrechter van 4 – 12 oktober 2014 wordt vaak gebruikt om de scheidsrechter in het zonnetje te zetten. Een leuk en gewaardeerd gebaar uiteraard. Maar wat de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken betreft zou het nog mooier zijn als we deze bijzondere week gebruiken om na te denken over respect en fair play en wat je daar zelf als speler, toeschouwer, scheidsrechter, bestuurder, assistent-scheidsrechter, trainer, leider of clubreporter aan kunt bijdragen. Vlag eerlijk, zorg voor neutrale berichten op de clubsite, accepteer geen verbaal of fysiek geweld van je medespeler of clublid, geef zelf het goede voorbeeld. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. En iedereen moet nu toch weten: zonder respect geen voetbal!

We wensen iedereen een strijdbaar, sportief, doelpuntrijk, succesvol, gezond en respectvol vervolg van dit voetbalseizoen toe!

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken