De nieuwjaarsinstuif op 2 januari jongstleden werd met bijna zestig personen goed bezocht. Nadat 19 leden het jaar waren begonnen met een pittige training onder leiding van Henk Steenhuis, werden er in het GRC-clubhuis de nodige handen geschud. De besteld kledingpakketten werden uitgegeven en voor de liefhebbers was een kop snert. Pieter Wimmers stond stil bij de overstap van 24 leden van de opgeheven vereniging COVS Centraal Drenthe naar Groningen en Omstreken per 1 januari. Hij overhandigde symbolisch een trainingsjack van de oude vereniging. Voorzitter Robert van Dorst keek terug op een goed verenigingsjaar, maar kraakte ook enkele kritische noten voor de toekomst. Zijn speech is hieronder te lezen:

‘Namens het bestuur heet ik u hartelijk welkom op de nieuwsjaarsinstuif van onze vereniging. Het begin van een nieuw jaar is ook het moment om even kort terug te blikken en vooruit te kijken. 2015 was een druk en levendig verenigingsjaar . Het jaar waar onze voetballende scheidsrechters Nederlands Kampioen veldvoetbal werden, op zowel het veld als in de zaal de fairplay prijs wonnen. Een mooi en sportief resultaat! 2015 was ook het jaar dat een aantal leden van onze vereniging een belangrijke onderscheiding kreeg. Roel Bellinga en Bert Kamstra werden Koninklijk onderscheiden, en Jacques d’Ancona werd benoemd tot Bondsridder van de KNVB.

Het afgelopen jaar zijn we gestart met het project videofeedback en tot nu toe verloopt dit zeer succesvol. Diverse leden hebben hier al gebruik van gemaakt. Van COVS Nederland werd voor dit project een  subsidie toegekend en daar zijn wij dankbaar voor. Het bedrag viel echter tegen  en daar hebben we op gereageerd. We hadden gehoopt op wat meer. Desondanks kunnen en zullen we gewoon doorgaan met het project.

2015 was ook het jaar van de geslaagde start van de pubquiz, een goed lopende seniorensoos, een druk bezochte en boeiende clubavond met Gerard Kemkers en het gezellige technische weekeinde op Ameland. En wat dacht u van de succesvolle busreis naar de bekerfinale in De Kuip. Een dag om nooit te vergeten.

Wij hebben afgelopen jaar afscheid genomen van Roel Bellinga als trainer. Ik wil hem nogmaals bedanken voor de vele jaren dat hij deze trainingen heeft gegeven. De trainingen lopen prima, met prima faciliteiten qua veld, kleedruimte en velden. Een belangrijke taak van onze vereniging!

Helaas moesten we in 2015 afscheid nemen van twee leden. Age de Goede en Drewes Koezema kwamen kort na elkaar te overlijden. We zullen deze sportvrienden altijd blijven herinneren.

We sloten 2015 mpooi af met de presentatie van onze eigen kledinglijn. Het ziet er prachtig uit, zoals je ook kunt zien vandaag. Dankzij sporthuis Winsum kunnen we deze lijn de komende jaren voor dezelfde prijs aan blijven bieden. Een mooi visitekaartje voor onze club. Dank aan sporthuis Winsum en in het bijzonder Henk Steenhuis. En dank aan de sponsoren John Schokker, Hotel Ameland en Dak Montage Noord.

Sinds gisteren telt onze vereniging 224 leden. We sloten 2015 af met 200 leden, een verlies van 1. Maar per 1 januari zijn 24 leden van de opgeheven COVS-vereniging Centraal Drenthe lid van ons. We heten jullie van harte welkom en hopen dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat jullie je snel thuis voelen. Op 8 februari organiseren we een speciale bijeenkomst, waarin we graag met alle overstappende leden in gesprek gaan om te kijken wat we voor jullie kunnen betekenen! Het is spijtig dat COVS Centraal Drenthe tot opheffing heeft moeten besluiten, maar het past wel in de trend dat te kleine verenigingen uiteindelijk geen toekomst hebben. Binnen de COVS zullen we ervoor moeten zorgen dat we alle scheidsrechters optimaal kunnen blijven ondersteunen. We hebben zeer veel waardering voor het voormalige bestuur en voormalige vrijwilligers van Centraal Drenthe en voor de vereffenaar Henk Pastoor. Mannen, nogmaals welkom!

2016 dan, opnieuw een druk en bijzonder jaar. Druk onder andere op het gebied van belangenbehartiging, want er is een aantal ontwikkelingen waar ik mij wat zorgen over maak. Zoals de gevolgen van de nieuwe piramide. In de afgelopen periode hebben we onze leden gevraagd om hun mening over de nieuwe arbitrage-piramide die vanaf het volgende seizoen van kracht zal zijn. De reacties waren in het algemeen negatief. Op zich kan ik de keuze van de KNVB begrijpen, maar er zijn zaken die ik toch ook graag wat anders zou willen zien.

Zoals het feit dat groep 1-scheidsrechters dit jaar niet kunnen promoveren, maar wel een flinke stap achteruit kunnen gaan in hun wedstrijdpakket als ze onderaan de ranglijst eindigen. COVS Nederland pleit voor een overgangsregeling voor deze groep scheidsrechters, zodat ook aan het einde van dit seizoen enkele groep 1-scheidsrechters kunnen promoveren. Ik ben hier zelf ook een groot voorstander van.

Dat jeugdscheidsrechters in de nieuwe piramide ook senioren-dameswedstrijden gaan leiden vind ik zeer vreemd. Deze groep scheidsrechters kiest bewust voor de jeugd en niet voor senioren. Wij zouden graag zien dat de dames seniorenwedstrijden uit dit pakket wordt verwijderd.

Het derde punt dat de aandacht verdient is de totale nieuwe groepsindeling voor de jeugd. Door de komst van de 2e divisie is het bij de senioren noodzakelijk tot een nieuwe piramide te komen, bij de jeugd is die noodzaak er niet. Waarom de KNVB gekozen heeft om ook de jeugdgroepen opnieuw in te delen is mij onduidelijk.

Positief is dat COVS Nederland zijn stem in deze heeft laten horen en in gesprek gaat met de KNVB. Als deze plannen namelijk op deze wijze worden doorgezet ben ik bang dat dit ons leden en de KNVB scheidsrechters zal gaan kosten.

Zorgelijk vinden wij  ook het beleid ten aanzien van het aantal rapporten dat wordt uitgebracht per scheidsrechter bij KNVB district Noord-Oost. Het ziet er naar uit dat de scheidsrechters in de groepen 2 en 3 dit seizoen drie rapporten zullen krijgen en de lagere groepen maar twee.

Wij als COVS Groningen vinden dat de beste scheidsrechter daardoor niet altijd komt boven drijven. Wij zullen richting COVS en KNVB nog deze week laten weten dit een zeer zorgelijke ontwikkeling te vinden en met klem vragen deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Maar er zijn niet alleen zorgen over 2016. In tegendeel. Met onze kledinglijn, de gangbare activiteiten, de grote groep enthousiaste leden, het project videofeedback, ons clubblad De Aftrap en de trainingen staan er genoeg goede dingen op het programma. Bovendien mogen we zaterdag 11 juni het NK veldvoetbal voor COVS-teams organiseren. Dat belooft een mooie dag te worden.

Het NK is mede aanleiding geweest te kijken of we in 2016 nog iets bijzonders konden doen. En dat is gelukt. Wij gaan in 2016 namelijk een samenwerking aan met het fonds gehandicaptensport. En daarbij zullen we ook een beroep op al onze leden doen. We hebben namelijk een samenwerking voor het hele jaar 2016 afgesproken met Fonds Gehandicaptensport. Dat doen we omdat  we vinden dat iedereen zou moeten kunnen sporten, of je nu een handicap hebt of niet. Niemand mag buitenspel staan! Dat is ook meteen het motto van het actiejaar. Als vereniging willen we meer bekendheid voor het Fonds genereren én willen we geld inzamelen. Het motto voor 2016: Groninger scheidsrechters willen dat niemand buitenspel staat en staan daarom als één team achter sporters met een handicap!

Verspreid over 2016 wordt op verschillende manieren geld ingezameld. Dat doen we tijdens de collecteweek in april, met een speciale actie rondom de week van de scheidsrechter, tijdens het NK veldvoetbal deze zomer hier in Groningen en met nog diverse andere acties. Daarover volgt in de loop van het jaar meer nieuws. Per verkocht kledingpakket van onze nieuwe kledinglijn doneren we als vereniging 2 euro aan het Fonds.  Niemand buitenspel dus!

Tot slot wil ik onze Amelandgangers veel plezier toe wensen het komend weekend. En ons zaalvoetbalteam veel succes op 16 januari in Geleen bij het Nederlands Kampioenschap.

Ik wens en ieder een goed, gezond en respectvol 2016!’

Uitgesproken op 2 januari door voorzitter Robert van Dorst

Klik hier voor de foto’s