Vanaf begin maart worden de mogelijkheden om in groepsverband te trainen verruimd voor mensen tot 27 jaar. Tegelijk is de avondklok dan nog wel van kracht. Trainen op ons normale tijdstip is dan ook praktisch nog onmogelijk. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid en wenselijkheid om eventueel de trainingen voor leden tot 27 jaar weer op te starten. We nemen daarvoor even de tijd die nodig is. Dat betekent concreet dat er tot en met 9 maart sowieso niet getraind kan worden. Of we daarna wel weer de faciliteit kunnen bieden, communiceren we via deze site en onze socials.

Vooruitlopend op het besluit willen we onze leden tot 27 jaar graag vragen om via een mailtje aan te geven of je behoefte hebt aan het opstarten van de trainingen en zo ja, of je dan ook zou deelnemen. Mailen kan naar covsgroningen@gmail.com.

Overige activiteiten vooralsnog niet mogelijk

Voor andere (binnen-) activiteiten lijkt er voorlopig nog weinig ruimte te komen om het verenigingsleven weer actief op te pakken. Uiteraard houden we het in de gaten en zodra het kan pakken we dingen weer op.

Zodra er weer groepstrainingen voor alle leeftijden mogelijk zijn, zullen we deze sowieso – met corona-protocol, aanbieden. We bereiden ons voor op betere tijden, en hebben inmiddels voor de normaal gesproken pauzemaand juni ook een veld gereserveerd.

De jaarvergadering, met ook het afscheid van secretaris Marcel Bellinga, gaan we binnenkort plannen, maar zal naar verwachting op z’n vroegst in juni worden gehouden.

Let in de tussentijd goed op elkaar. Hopelijk tot snel!

Het bestuur