Er zijn 9 leden aanwezig, een aantal afmeldingen, wegens o.a. ziekte (corona!) en vakantie. Voorzitter Garbrand Nienhuis mag als nieuw lid Johan Elsinga uit Annen welkom heten. Johan is oud- scheidsrechter en oud DSC Noord lid.

Na de koffie met cake branden de discussies weer los. Om te beginnen met de (te) late wisseling van het keeperstenue bij PEC Zwolle tegen AZ’67. Dit was geen van ons ooit overkomen! De FC-perikelen komen aan bod, een schande om van die Friezen te verliezen. Maar voor het wangedrag na de wedstrijd van enkele zich supporters noemende lieden is geen goed woord over.

Een tweetal leden bezochten de bijeenkomst in Hoogeveen van de vereniging gedecoreerden KNVB. Na het huishoudelijke gedeelte hield journalist Romke Hoogstra een verhaal over zijn werkzaamheden voor de UEFA tijdens enkele grote toernooien, o.a. in Oekraïne (nu een gans ander verhaal) en in ons land bij het toernooi van onder de 21, ook hier in Groningen. Achter de schermen gebeurt letterlijk van alles!

Dat de kleinzoon van één van ons Cambuur-supporter is wordt maar gedoogd! Moet kunnen.
Er wordt uitgebreid gesproken over de wereldberoemde Oranje- supporter, Graatje Hindriks van WKE Emmen. Ooit hield hij voor de COVS een verhaal in Paal 13 tijdens het trainingsweekend op Ameland. Ze hebben het er daar nog over.
Een van onze leden werd ooit in Jubbega achterna gezeten toen hij het waagde in de laatste minuut een strafschop tegen hen te geven, waardoor zij dreigden te degraderen. Moet je in Jubbega, Harkema, Zwaagwesteinde etc. dus niet doen en eerder affluiten voor het einde van de wedstrijd. Eén van onze prominente leden zei ooit dat je als scheidsrechter moet weten waar goochem woont.
Bij Forward werd ooit de rode loper voor de scheidsrechter uitgelegd nadat men van de KNVB een brandbrief had gehad dat de scheidsrechter zich niet kon omkleden in een kalkhok en/of tussen de opgestapelde kratten bier.

Volgens iemand was Abe Lenstra  natuurlijk een topvoetballer, maar als trainer was dat wel anders. Een enorme klier richting scheidsrechter. Niks nieuws onder de zon, zie maar hoe de vierde man soms wordt belaagd.

Met heimwee werd er teruggedacht aan de promotie van de afdeling naar de grote KNVB. Je kreeg dan die prachtige oranje badge. De schrijver dezes heeft die nog bewaard en enige tijd geleden nog aan zijn kleinzoon geshowd. Je voelde je bijna gelijk aan premier Rutte!
Een commissielid eiste ooit voor zijn eega ook vrije toegang bij de wedstrijd en dreigde anders meteen weer te vertrekken. Hij kreeg het voor elkaar. Op een vraag van een commissielid of de muziek in de kantine wat zachter mocht werd geantwoord dat hij dan maar harder moest praten. Zal wel weer bij Forward zijn geweest.

Met de slogan dat de enige zekerheid is dat je eenmaal doodgaat en dat je belasting moet betalen, werd deze boeiende bijeenkomst op gepaste wijze afgesloten.

LET OP: De volgende seniorensoos is op maandag 9 mei. Deze wordt gehouden in Hotel Aduard en begint om 12:00u en is inclusief brunch. Mocht je erbij willen zijn, dan graag van te voren even aanmelden bij Garbrand Nienhuis.

Bé Bultena, verslaggever van dienst.