Op deze editie van de soos waren 11 leden aanwezig, enkelen hadden zich afgemeld, o.a. wegens (langdurige) ziekte. Het bestuur trakteerde op taart en een hapje en een (extra) drankje, ter ere van het 90 jarig jubileum van onze vereniging. Er mocht dit keer op het terrein worden geparkeerd, doch dit gaf wel wat problemen. Ook was er voor en na de bijeenkomst een verkeersinfarct in de directe omgeving. Het zal op termijn rustiger worden aldaar, want een aantal van ons heeft problemen met het verlengen van het rijbewijs en vreest te worden afgekeurd. Daardoor zal de verkeersveiligheid zeker toenemen! Een van onze prominentste mensen heeft een bezoek aan de kapper gebracht en dat was duidelijk te zien. Ook moest dit lid ietwat vroeger de vergadering verlaten, omdat hij zijn kleindochter van school moest halen. En dat gaat natuurlijk boven alles. Er moest een speciaal verzoek worden gedaan om Klaziena 13 op tafel te krijgen, gelukkig stond deze nog in de koelkast geparkeerd en dus smaakte de koffie weer even goed als vanouds.

Op 13 september 2023 wordt het 90 jarig jubileum gevierd. De plaats en tijd volgen nog. Onze a.s. bijeenkomst wordt met een dag verchoven naar dinsdag 11 april 2023, vanwege Tweede Paasdag op “onze” vaste maandag. Op 8 mei 2023 om 12.00u is onze seizoensafsluiting bij Hotel van der Valk in Hoogkerk/Groningen. Er wordt geopperd om op onze feestavond in september iets te laten horen uit de roemruchte historie van onze vereniging.

In Winsum had ooit een clubscheidsrechter de euvele moed de uitslag van een jeugdwedstrijdje eigenmachtig met één goal korting aan te passen, zodat zijn elftal kampioen kon worden., i.p.v. 4-0, 3-0 in te vullen op het papier. Dat zijn de echten! Er waren ooit een paar scheidsrechters, die over slechts één oog beschikten, maar met hun enige oog zagen zij beter de overtredingen dan hun collega’s met hun beide ogen. Een tip voor nieuwe scheidsrechters om te gaan fluiten met één oog afgeplakt? Er werden nog wat herinneringen opgehaald uit de tijd dat de COVS nog meedeed aan een klaverjascompetitie met enkele bevriende verenigingen. Een goede scheidsrechter kon toen ook goed klaverjassen, de dienstplicht bestond toen nog en daar leerde je dat toen wel, naast natuurlijk goed bier drinken. Daar had je je leven lang voordeel van. Het uitdelen van de speelkaarten gaf overigens wel eens problemen, er ontstond nogal eens ruzie door en werd de wedstrijd direct maar gestaakt.

Een prominent commissielid ontstak eens bij de entree van een sportpark in grote woede, omdat zijn echtgenote wel entree moest betalen. Die had natuurlijk geen vrije toegangspasje. Maar de dienstdoende controleur was niet te vermurwen en toen bleef de vrouw maar uit protest in de auto een boek lezen. Het commissielid liet een paar keer een zeer strenge scheidsrechter naar deze club sturen, die ervoor zorgde dat de KNVB-boetepot stevig werd gevuld. Hadden ze mevrouw maar gratis toegang moeten verlenen!

Een van de aanwezigen was van professie loodgieter en vertelde ons enkele pikante verhalen uit zijn actieve carrière die hier maar niet moeten worden verteld. Want ook minderjarigen moeten dit verslag kunnen blijven lezen. Wel was het zo dat deze loodgieter standvastig bleef en gewoon zijn werk bleef doen waarvoor hij was ingehuurd. Als scheidsrechter dien je altijd van onbesproken levenswandel te zijn en te blijven! Onze vereniging zal nimmer te schande worden gemaakt op tv en zelfs Johan Derksen zal niets kwaads van onze mensen kunnen vertellen. Er werd gelukkig met geen woord gerept over de FC en de politiek. Een stemadvies kreeg niemand mee – een scheidsrechter is en blijft neutraal. Het was, zoals altijd, weer goed toeven in de gezellige bestuurskamer van de vv GRC Groningen.

Bé Bultena, verslaggever