Geen enkele wedstrijd kan zonder een arbitragekorps. (Assistent-) scheidsrechter, coaches, waarnemers en rapporteurs zijn een belangrijk onderdeel voor het organiseren van wedstrijden op alle niveaus. Het zijn (bijna) allemaal vrijwilligers, die wekelijks op en rondom de sportvelden (binnen en buiten) te vinden zijn en zich net als sporters en coaches bewust zijn waar het om gaat in de sport: samen plezier beleven.

Helaas gebeurt het geregeld dat scheidsrechters zelf doelwit worden van onsportief of ongewenst gedrag. Het is daarom ook belangrijk om een veilig sportklimaat voor (assistent-)scheidsrechter, coaches, waarnemers en rapporteurs te realiseren. Het Mulier Instituut monitort voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de stand van zaken van het veilige sportklimaat in Nederland. Dit is ook een belangrijk onderwerp in het Nationale Sportakkoord. In het Nationaal Sportakkoord wordt binnen het thema ‘positieve sportcultuur’ gestreefd wordt naar het organiseren van een veilige, eerlijke en zorgeloze sportervaring voor iedereen.

Het Mulier Instituut wil ook ervaringen van het arbitragekorps in kaart brengen. Daarom is het Mulier Instituut onder andere benieuwd naar de ervaringen en opvattingen van (assistent-)scheidsrechters, coaches, waarnemers en rapporteurs over ondersteuning, opleidingen, randvoorwaarden, wedstrijdgedrag, en racisme en discriminatie in de voetbalsport.

Het Mulier Instituut heeft COVS Nederland als overkoepelende organisatie van alle scheidsrechtersverenigingen in Nederland benaderd met de vraag of zij onder hun leden een vragenlijst willen verspreiden. Omdat het creëren van een veilige sportomgeving voor de arbitrage een belangrijk thema is voor de COVS, hebben wij besloten hier onze medewerking aan te verlenen. Inmiddels hebben leden hierover een mail gekregen.

De vragenlijst neemt 8 tot 12 minuten tijd in beslag. De deelname geschiedt via een open link, waardoor de antwoorden niet herleidbaar zijn naar de persoon die de vragenlijst invult. Door op één van onderstaande links te drukken ga je naar de vragenlijst. Er is zowel een link voor het invullen van de vragenlijst op de desktop (link 1) als een link voor het invullen van de vragenlijst op uw mobiel (link 2). Klik op één van de onderstaande links om deel te nemen aan het onderzoek:

Link 1 voor invullen op een desktop

Link 2 voor invullen op je mobiele telefoon

Heb je opmerkingen over de vragenlijst, wil je je verhaal kwijt, of ben je benieuwd naar de achtergrond van het onderzoek, dan kun je altijd contact opnemen met Vidar Stevens, projectleider van het Mulier Instituut. Hij is te bereiken op v.stevens@mulierinstituut.nl, of 06 – 37 32 10 84.

Vanuit de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken ondersteunen we dit onderzoek van harte. Het is belangrijk dat iedereen veilig kan sporten en het is goed om jouw ervaringen daarbij goed in beeld te hebben.