De ingrijpende renovatie van het sportpark Corpus den Hoorn is begonnen. Met grote voortvarendheid. De unit van de jeugdopleiding van FC Groningen staat al op zijn tijdelijke plek op het veld achter het GRC-clubgebouw (langs de A7), maar moet uiteraard nog afgewerkt en ingericht worden. Het zal nog enige tijd duren voor FC Groningen dat gebouw weer kan gebruiken. In die periode wordt op zaterdagen de bestuurskamer van GRC gebruikt door FC Groningen. De overige functies van de Jeugdopleiding FC Groningen zijn tijdelijk gehuisvest in het Corpushuys aan de Van Swietenlaan. Ook de contouren van het nieuwe kunstgras-combiveld (voetbal, rugby, mogelijk american footbal) achter het GRC-clubhuis zijn zichtbaar. Dit veld zal al begin mei gereed zijn, zo is de verwachting.

Vanaf 12 mei gaan de bestaande twee voetbal-kunstgrasvelden eruit (nieuwe toplaag) en wordt het veld van Groen Geel ook in kunstgras veranderd. Dit alles moet medio augustus gereed zijn.

In april wordt onder andere het Gronitas-clubhuis gesloopt, worden werkzaamheden mb.t. de nutsvoorzieningen gerealiseerd en wordt de loop- en fietstunnel onder de wielerbaan gesloopt c.q. volgestort. In de nieuwe situatie zal deze tunnel ook niet terugkomen, maar komt er een fiets- en loopbrug over de wielerbaan, ter hoogte van het Groen Geel-clubhuis. Tot slot wordt ook het kleedkamergebouw dat bekend staat als de oude ‘Mamio-kleedkamers’ gesloopt. Hiervoor komen tijdelijke kleedunits naast het GRC-hoofdveld terug.

Door de voortvarende werkzaamheden aan het nieuwe extra grote combi-kunstgrasveld achter het GRC-gebouw én het uitstellen van de vervanging van de overige velden tot 12 mei (was 1 mei) kunnen we mogelijk al onze trainingsactiviteiten gewoon op Corpus den Hoorn door laten gaan. Indien nodig wijken we alsnog uit. De trainingen op dinsdag én donderdag gaan sowieso gewoon door tot en met 8 mei. Daarna vervallen de dinsdagen. Op donderdag 15 mei hopen we op Corpus de laatste training van dit seizoen te houden. Een week later gaan we als trainingsgroep uit eten, en29 mei is het hemelvaart. In juni hebben we zoals altijd geen trainingen. In juli en augustus organiseren we sowieso de wekelijkse zomertraining. Mogelijk dus op Corpus den Hoorn, mogelijk elders. Dat zal eind april duidelijk worden.

Zodra er nieuws is, melden we dat op deze site.