In december 2012 ging er een schok door (voetballend) Nederland. Grensrechter en vader Richard Nieuwenhuizen werd door een aantal jeugdspelers en een ouder dusdanig getrapt, dat hij kwam te overlijden. een voetballoos weekeinde, een stille tocht, heeel veel discussies, een meldpunt, hardere straffen, protocollen en convenanten, de tijdstraf, de visuele controle van de spelerspassen…. Er is veel gebeurd een jaar later. Zie ook onze bijdragen op deze site. Maar wat heeft dat allemaal opgeleverd? De KNVB maakt melding van een terugloop in geregistreerde excessen. Maar is er echt iets wezenlijks veranderd of regeert nog steeds de waan van de dag? Of is het nog te vroeg voor deze vraag, en kunnen we de effecten van alle acties pas op de langere termijn worden verwacht?

Tijd voor een stelling rechtsonder op deze site: een jaar na Richard Nieuwenhuizen is er niets veranderd! Eens of juist niet? Laat het weten door te stemmen en licht desgewenst je mening toe door op dit artikel te reageren.