De KNVB heeft onlangs de spelregelwijzigingen per 1 juli 2014 gepubliceerd. Er wordt weinig gewijzigd, maar toch is het van belang een en ander goed door te nemen als scheidsrechter. We hebben deze wijzigingen nu ook op deze site gepubliceerd. Klik daarvoor hier.

De KNVB voert met ingang van het nieuwe seizoen overigens met betrekking tot tuchtzaken drie wezenlijke veranderingen door. Deze veranderingen leiden tot vereenvoudigde tuchtprocedures en leveren onder meer de verenigingen en scheidsrechters tijds- en efficiencyvoordelen op. Het gaat om uitbreiding van het schikkingsvoorstel, herziening van de strafcodes en een wijziging in het verzenden van tuchtrechtelijke mededelingen aan leden van verenigingen. Er blijven slechts een klein aantal strafcodes over, alle gele kaarten kennen vanaf 1 juli één en dezelfde code. Klik hier voor meer informatie.