Komende maandag 9 mei is de vierde bijeenkomst van de seniorensoos van onze vereniging. De informele bijeenkomst is van 14.00 – 16.00 uur in het GRC-clubhuis in Groningen. Tijdens de bijeenkomst zal ons erelid Roel Visscher een korte inleiding verzorgen. Roel is lid van de Noordelijke scheidsrechterscommissie van de KNVB en zowel in Noord als landelijk actief als kwaliteitsbewaker rapportage.

De ‘seniorensoos’, de maandelijkse bijeenkomst van onze seniorleden en – donateurs alsmede enkele oud-leden, heeft vorige keer met elkaar afgesproken vanaf volgende maand ’te verhuizen’ naar elke tweede maandag van de maand. Voor de maand juni wordt uitgeweken naar dinsdag 14 juni, omdat de tweede maandag van die maand in het pinksterweekeinde valt. In juli en augustus is geen bijeenkomst. 

Tijdens de derde bijeenkomst 4 april jl. waren wederom bijna twintig oudere leden/donateurs en enkele oud-leden aanwezig. Ze wisselden anekdotes uit, bespraken de actuele voetbalzaken en legden ook nog een kaartje. Er waren ook enkele ‘nieuwe’ aanwezigen. Onder hen de heer Dick Hilberdink, inmiddels halverwege de tachtig en eind jaren vijftig (!) secretaris van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.

De ‘seniorensoos’ is vooral bedoeld voor onze leden op leeftijd, alsmede donateurs en oud-leden van de club. de eerste drie bijeenkomsten werden telkens door een kleine twintig leden bezocht. De deelnemers bepalen zelf wat ze doen. De ene keer is dat ‘koffietafelpraat’, een andere keer wordt er een kaartje gelegd. Na de zomer wil de groep ook zo nu en dan een uitstapje maken. Nog niet eerder geweest, maar wel interesse? neem dan contact op via covsgroningen@gmail.com.