Aan de vooravond van de Week van de Scheidsrechter (van 1 – 9 oktober 2016) een oproep aan iedereen die betrokken is bij de voetbalsport

Sport is emotie wordt gezegd. Vervolgens lijkt die stelling een vrijbrief om alles maar te roepen en te doen tegen de scheidsrechter of tegenstander. Valsspelen, over de grenzen van fatsoen heen gaan en als het resultaat niet naar tevredenheid is, dan zoek je gewoon een zondebok. Alles is geoorloofd in het voetbal lijkt het wel. Aan emoties zitten echter grenzen. Wij vinden dat voetbal vooral leuk moet zijn. Dat mensen van alle leeftijden en afkomst met plezier op of rond het veld moeten kunnen staan. Ons motto is dit jaar niet voor niets ‘niemand buitenspel’. Diegenen die zich niet kunnen of willen gedragen, diegenen die een tegenstander als de vijand zien, diegenen die denken dat je alles mag zeggen tegen de scheidsrechter, zouden we willen zeggen dat ze misschien beter een andere hobby kunnen zoeken. Dat zeggen we netjes, omdat we zelf graag het goede voorbeeld geven. Hoewel we het soms misschien ook iets krachtiger moeten formuleren. Pleur op, met het geweld op het veld!

Tijdens de Week van de Scheidsrechter worden ook dit jaar tal van scheidsrechters in het zonnetje gezet met mooie initiatieven van allerlei voetbalverenigingen. Hartverwarmend. Het bevestigt ons gevoel dat we de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet op het gebied van respect en fair play. Veel clubs hebben werk gemaakt van een goed scheidsrechtersbeleid, weten hoe ze met respect met de tegenstander en arbitrage moeten omgaan en dragen dat ook uit aan hun leden. De KNVB heeft zijn verantwoordelijkheid ook genomen met tal van maatregelen. En wij als scheidsrechters werken steeds weer aan een optimale prestatie om zo het sportplezier van iedereen zo groot mogelijk te maken.

Toch zijn er nog te vaak berichten van wedstrijden die uit de hand lopen, scheidsrechters die worden belaagd of supporters die elkaar naar het leven staan. En los van de grote incidenten zien we nog te vaak dat clubliefde blind maakt. Een assistent-scheidsrechter die oneerlijk vlagt, een clubreporter die de scheidsrechter op twitter belachelijk maakt, een bestuurslid dat scheldend om het veld loopt. En ga zo maar door. Verbaal en fysiek geweld, groot of klein, hoort niet op het voetbalveld.

Wanneer komt bij alle voetballiefhebbers nou eens het besef dat normaal gedrag, met respect voor elkaar, ons plezier in het voetbal alleen maar zou vergroten? Laten we ook dit jaar de Week van de Scheidsrechter gebruiken als moment van bezinning. De bloemen, traktaties en leuke woorden zijn zeer gewaardeerd. Nog liever willen we volgend jaar kunnen zeggen dat het nog leuker is geworden om naar het voetbal te gaan. Dus, pleur op met het geweld op het veld!

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken