Zoals jullie misschien in de media hebben gelezen, speelt er op dit moment veel op sportpark Corpus den Hoorn. Hieronder een korte update van ons.

Donderdagmiddag 12 januari heeft het bestuur een goed gesprek gehad met de wethouder van de gemeente Groningen en de directeur van Sport050. In dit gesprek hebben wij onze belangen op sportpark Corpus den Hoorn behartigd en aangegeven dat wij niet willen vertrekken.

Op dit moment is het wachten op de uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek van Drijver & Partners. Hierna zal er waarschijnlijk meer duidelijk worden. Zodra er nieuws is dan laten wij dit uiteraard weten.