Het Mulier Instituut doet onderzoek naar een veilig sportklimaat onder COVS-leden. Alle leden hebben een mail gehad met de vraag om mee te doen.

Wij ondersteunen dit onderzoek van harte, omdat wij vinden dat een veilige sportomgeving ook voor de arbitrage belangrijk is. Help jij mee? Je kunt aan het onderzoek meedoen door te klikken op de onderstaande link of door de link te gebruiken die je via de e-mail hebt ontvangen (23-8-2022).

Mulier Onderzoek

Er is ook al eerder onderzoek gedaan door het Mulier Instituut. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in 2021 gepubliceerd en kun je hier vinden.