De nieuwste uitgave van ons cluborgaan De Aftrap is deze week verschenen. Klik hier om het april/mei-nummer digitaal te bekijken. Je kunt ook eerdere nummers op deze site terugvinden. Klik daarvoor hier.

In nummer 2 van De Aftrap wordt naar deze website verwezen voor de volledige uitslag van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2010-2011. Klik hier voor de uitslag en alle vragen en antwoorden (+ toelichting!). In De Aftrap wordt eveneens naar deze site verwezen voor een uitgebreide terugblik op de jaarvergadering van 7 maart jongstleden. Klik hier voor de foto’s, de belangrijkste besluiten, de nieuwe taakverdeling van het bestuur en de volledige tekst van de openingsspeech van voorzitter Robert van Dorst.

Naast ons cluborgaan De Aftrap, dat zesmaal per jaar verschijnt, informeren we leden en andere belangstellenden ook via onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.  Afgelopen maandag 30 mei verscheen nummer 23 sinds de eerste nieuwsbrief in 2009. Klik hier voor de meest recent verschenen digitale nieuwsbrieven.