KNVB-goud Henk Krans, Marcel Bellinga en Jan Swart, jaarvergadering verloopt vlot

De jaarvergadering van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken maandagavond 7 maart kende een vlot en harmonieus verloop. De diverse agendapunten werden door voorzitter Robert van Dorst in sneltreinvaart afgehamerd. De zeventig aanwezigen waren vol waardering voor hoe het gaat met de club. Na de ‘serieuze punten’ was er gelegenheid uitgebreid stil te staan bij een groot aantal onderscheidingen. Eén man was daarbij het middelpunt, want good old Henk Krans viel twee keer ‘in de prijzen’. Niet alleen kreeg hij uit handen van COVS Noord-voorzitter Jan Ensing een speld voor het veertig jarig lidmaatschap van de COVS, ook kreeg de nog steeds als scheidsrechter actieve Krans de gouden speld van verdienste van de KNVB. Minne Modderman reikte die uit en gaf aan dat het hem een groot genoegen was juist bij Henk die onderscheiding te mogen opspelden. ‘Je bent een sierraad voor de sport en een voorbeeld voor alle scheidsrechters,’ zo stelde Minne. Henk had opgezien tegen de uitreiking, zo had hij bekend in een interview op de website puurvoetbalonline.nl. Roel Visscher had even daarvoor ook een gouden KNVB-speld (scheidsrechtersspeld) in petto voor Marcel Bellinga en Jan Swart, omdat beiden al ruim twintig jaar actief scheidsrechter zijn.

Meer onderscheidingen
Niet alleen Henk Krans kreeg een COVS-onderscheiding uit handen van districtsvoorzitter Jan Ensing. Ook Simon Buurlage en Harm Frikken werden gehuldigd voor het feit dat ze de vereniging al veertig jaar trouw zijn. Bovendien waren er spelden voor het 25-jarig lidmaatschap voor Bert Kamstra, Bettus van der Horn en Drewes Koezema. Voorzitter Robert van Dorst verraste bovendien collega-voorzitter Piet Plant van COVS Oost Groningen. Piet kreeg een bos bloemen omdat hij volgende week op ‘zijn eigen jaarvergadering’ gehuldigd wordt in verband met het zestig jarig COVS-lidmaatschap.

Nieuwe spelregelkampioen
Bert Volders kreeg de Johan Roeders bokaal uitgereikt als winnaar van het gelijknamige spelregelkampioenschap van de vereniging. Later deze week publiceren we de volledige ranglijst en de antwoorden van de beslissende ronde op deze site. Dan ook maken we de naam bekend van de winnaar in de categorie niet-leden. 

De gehuldigde leden bijeen. Staand v.l.n.r. Henk Krans, Bettus van der Horn, Simon Buurlage, Jan Swart, Harm Frikken en Drewes Koezema. Zittend v.l.n.r. Marcel Bellinga, Bert Kamstra en Bert Volders

Openingsspeech voorzitter
Naast alle onderscheidingen werd er uiteraard ook nog serieus vergaderd. In zijn openingsspeech ging voorzitter Robert van Dorst onder andere in op het in toenemende mate seponeren van strafzaken door de KNVB en de COVS-plannen met betrekking tot mogelijke vormen van samenwerking tussen lidverenigingen. Klik hier voor de volledige speech.

Bestuursbeleid
Het actief een bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van de COVS, het realiseren van ‘medische’ faciliteiten en het uitbouwen van deze website zijn de belangrijkste beleidsvoornemens die door het bestuur werden uitgesproken. Klik hier voor de volledige tekst.

De overige belangrijkste besluiten op een rij:
* de notulen van 8 maart 2010, het algemeen jaarverslag 2010 en het financieel jaarverslag 2010 werden vastgesteld;
* de begroting 2011 werd vastgesteld conform voorstel, de contributie werd verhoogd tot 44 euro voor actieve en 39 euro voor ‘niet-actieve’ leden, de donaties bleven 25 euro voor clubs en 19 euro voor individuele donateurs;
* Marcel Bellinga (secretaris), Martin Schipper (penningmeester) en Jannes Mulder (bestuurslid) werden opnieuw voor een periode van twee jaar benoemd
* de commissies werden conform voorstel samengesteld.

[flickrset id=”72157626222055130″ thumbnail=”square”]