Onze vereniging gaat zich heel 2016 inzetten voor het Fonds Gehandicaptensport. Dat doen we omdat  we vinden dat iedereen, met of zonder handicap, moet kunnen sporten. Niemand mag buitenspel staan! Dat is ook meteen het motto van het actiejaar. De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken wil meer bekendheid voor het Fonds genereren én geld inzamelen. Daarmee willen we als vereniging onze maatschappelijke betrokkenheid tonen. Het motto voor 2016: Groninger scheidsrechters willen dat niemand buitenspel staat en staan daarom als één team achter sporters met een handicap!

Verspreid over 2016 wordt op verschillende manieren geld ingezameld. Daarbij doen we een beroep op onze leden, leden van andere scheidsrechtersverenigingen, maar ook op niet-leden en bedrijven. Zo is er een sms-actie waar iedereen aan mee kan doen. Door NIEMAND BUITENSPEL (spatie tussen beide woorden) te SMS-en naar 4333 doneer je meteen twee euro aan het fonds. We roepen daarnaast onze leden op te helpen (1 avond!)  bij de landelijke collecteweek in april, er wordt een online veiling met bijzondere sportattributen georganiseerd en tijdens clubactiviteiten wordt geld ingezameld. In 2016 mogen we als Groninger scheidsrechtersvereniging het NK veldvoetbal voor scheidsrechtersverenigingen organiseren. Dat toernooi wordt 11 juni 2016 op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen gehouden. Tijdens dat toernooi wordt een verloting ten bate van het fonds gehouden en wordt aan alle veertien deelnemende teams een bijdrage gevraagd. Verder doneert de scheidsrechtersvereniging 2 euro van elk verkocht kledingpakket aan het fonds en zal in oktober nog een verrassende actie op touw worden gezet.

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten is voor hen helaas niet vanzelfsprekend. Daarom staat Fonds Gehandicaptensport als één team achter de sporters met een handicap en heeft het als missie ervoor te zorgen dat ook mensen met een lichamelijke, zintuigelijke en/of verstandelijke handicap in Nederland structureel kunnen sporten. Fonds Gehandicaptensport werkt hier hard aan door middel van het geven van voorlichting, het werven van (financiële) middelen en het toekennen van subsidies aan de doelgroep. Kijk voor meer informatie op www.fondsgehandicaptensport.nl.

Niemand buitenspel, draag jij ook je steentje bij?! SMS nu NIEMAND BUITENSPEL naar 4333 en doneer zo meteen 2 euro aan het Fonds Gehandicaptensport!