Aftredend secretaris Marcel Bellinga is tijdens de door ruim vijftig personen bezochte jaarlijkse Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van de vereniging. Marcel nam na 27 jaar afscheid. Hij werd daarnaast onderscheiden met de Gouden Scheidsrechter van de landelijke scheidsrechtersorganisatie COVS Nederland. De vergadering verliep vlot.

De jaarvergadering werd op 13 september gehouden in/op landgoed Coendersborg in Groningen. In zijn opening stond voorzitter Marco Oosting kort stil bij een toenemend tekort aan scheidsrechters. Hij sprak verder de hoop en verwachting uit dat we na 1,5 jaar coronapandemie steeds meer weer het verenigingsleven kunnen oppakken. De vergadering stemde vervolgens in hoog tempo in met de verschillende voorstellen. De belangrijkste besluiten op een rij:

  • jaarverslagen, notulen en begroting werden conform voorstel vastgesteld. Bestuur werd decharge verleend
  • contributie voor 2022 wordt met twee euro verhoogd tot 60 euro voor actieve en 52 euro voor niet-actieve leden
  • bestuur en commissies werden conform voordrachten samengesteld. Dat betekent dat Jan-Willem Bouw werd benoemd tot secretaris en Pascal Souhuwat tot bestuurslid.

Bij het punt bestuursbeleid schetste de voorzitter de belangrijkste voornemens. Klik daarvoor hier.

Vervolgens was het tijd om enkele leden in het zonnetje te zetten. Bert Kamstra werd met een bloemetje bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de redactiecommissie van De Aftrap. Albert Oost en Henk Steenhuis kregen de onderscheidingen voor het 40-jarig trouwe lidmaatschap. Terwijl Simon Buurlage en Jan Kemkers zelfs al 50 jaar lid zijn. De vier jubilarissen kregen de speld, oorkonde en bloemen onder een luid applaus uitgereikt.

Daarna was het tijd om afscheid van Marcel te nemen. Hij begon in 1990 als redacteur van De Aftrap en werd in 1994 ook secretaris. Na 31 jaar was het tijd om te stoppen. Johan Suurd reikte namens COVS Nederland de Gouden Scheidsrechter uit. Verschillende sprekers verhaalden over de verdiensten van Marcel. Zo kwamen Theo Kok, Robert de Wit, Minne Modderman en Jacques d’Ancona aan het woord. Marco Oosting sprak de hoop uit dat het nieuwe bestuur in voorkomende gevallen bij Marcel en de eerder gestopte bestuurders terecht kan. Op voordracht van het bestuur benoemde de vergadering Marcel vervolgens tot erelid. Naast de onderscheiding kreeg hij ook een midweek/weekend Ameland voor hem en zijn gezin aangeboden.

Voordat er in een gezellige, informele nazit met een hapje en drankje verder afscheid werd genomen, was het laatste woord voor Marcel zelf. Hij bedankte de leden voor het vertrouwen en benoemde dat het in al die jaren om teamwork van bestuursleden en vrijwilligers ging. ‘Met het meeste plezier kijk ik terug op de ontmoetingen en samenwerking met heel veel verschillende mensen,’ zo stelde Marcel. Die daarbij de namen van Robert van Dorst, Jannes Mulder, Bert Kamstra, Klaas Smith en Henk Steenhuis noemde. Ook stond hij stil bij de samenwerking met de KNVB en in het bijzonder Minne Modderman. Hij eindigde met het uitspreken van zijn vertrouwen in het vernieuwde bestuur. En wenste hen succes: ‘Mannen, veel succes met het leiden van deze mooie club. Koester het verleden, bestuur in het heden en houdt de blik op de toekomst. Dank jullie wel!’.

Onderstaand enkele foto’s van de ledenvergadering. Meer foto’s zijn te vinden op onze facebookpagina. Foto’s zijn gemaakt door Roel Visscher.