In het voorjaar konden leden meedoen aan een online ledenonderzoek, mogelijk gemaakt door het amateurconvenant van FC Groningen. Hoewel een deel van de vragen meer gericht was op een voetbalvereniging, kunnen we als vereniging wel degelijk ons voordeel met de uitkomsten van het onderzoek doen. 47 leden vulden het onderzoek volledig in en daarmee scoort het onderzoek een betrouwbaarheid van 95%. We bedanken alle respondenten voor het invullen! Algemeen beeld: leden zijn (zeer) tevreden over beleid, communicatie en faciliteiten van de vereniging.

Leden zijn, zo blijkt uit het onderzoek, grotendeels zeer tevreden, met hier een daar wat suggesties en kanttekeningen. We benoemen kort enkele uitkomsten:
– de kwaliteit van de trainingen scoort een gemiddeld cijfer van 7,9
– 72% vindt de hoogte van de contributie prima. 15% noemt het te goog, maar 11% juist weer te laag
– de sfeer binnen de vereniging wordt beoordeeld met een 8,0
– Op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt bij de vereniging, zegt 100% NOOIT. Daar zijn we erg blij mee!
– één van de suggesties voor nieuwe activiteiten is meer discussie-avonden met beelden
– het trainingsveld scoort gemiddeld een 8,3, toch geeft 51% aan een voorkeur te hebben voor natuurgras
– de kleedkamers krijgen een 6,9, waarbij vooral de hygiëne een aandachtspunt is
– de communicatie vanuit de vereniging wordt zeer positief beoordeeld: 49% noemt dit zeer goed, nog eens 26% goed en 21% voldoende
– leden willen vooral geïnformeerd worden via de mail, website, clubblad en facebook
– Ons clubblad krijgt een 8,9, de website een 8,2, onze mails een 7,7, de facebookpagina een 7,4 en twitter een 6,8
– leden zijn te spreken over de faciliteiten op gebied van gezondheid en blessures. Vooral de masseur wordt genoemd
– leden geven aan geheel (15%) of grotendeels (50%) op de hoogte te zijn van het beleid van de vereniging. 26% is dat enigszins, terwijl 9% aangeeft van niet
– het beleid van de vereniging wordt beoordeeld met een 8,1
– leden geven in meerderheid aan invloed te hebben op het beleid: 19% zegt veel invloed, 49% enigszins invloed. 19% denkt geen invloed te hebben
– meerderheid is van plan de komende jaren lid te blijven en groot deel van de leden zou de vereniging zeker bij anderen aanbevelen
– 71% geeft aan geen vrijwilliger te willen worden. Meest genoemde reden is tijdgebrek.

Klik hier voor het volledige rapport.

Het bestuur neemt de uitkomsten mee bij het uitwerken van de beleidsvoorstellen voor komende jaren. We denken dat het een mooie basis is om op verder te bouwen! Heb je vragen of opmerkingen, laat ons dat dan weten op covsgroningen@gmail.com.