Het laatste nummer van 2013 van ons cluborgaan De Aftrap (nummer 4, december 2013) zal kort voor de kerst in ieders brievenbus liggen. Het blad is nu al hier online te vinden. In dit nummer onder andere aandacht voor de geslaagde clubavond op 18 november, de voorbereiding van REF United op het NK zaalvoetbal voor COVS-teams, onze inspanningen op gebied van respect en de activiteiten in het eerste kwartaal van 2014. Klik hier voor de online versies van ons clubblad.