Vanavond, maandag 5 maart, wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur, de ontvangst in het GRC-clubhuis in Groningen is vanaf 19.30 uur. Alle leden van de vereniging zijn hierbij van harte uitgenodigd! Tijdens de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, de beleidsplannen voor 2012 uit de doeken doen en de begroting voor 2012 aan de leden voorleggen. Ook worden bestuur en commissies samengesteld en worden enkele leden in het zonnetje gezet. Komen dus op 5 maart!

Klik hier voor de agenda van de jaarvergadering

Klik hier voor het algemeen jaarverslag 2011

Klik hier voor de notulen van de jaarvergadering van 2011.

Na de vergadering zal op deze site een verslag en enkele foto’s worden geplaatst. In ons cluborgaan De Aftrap van februari zullen de agenda en het algemeen jaarverslag eveneens worden gepubliceerd. De Aftrap verschijnt medio februari.