De KNVB heeft 20 maart een actieplan tegen het geweld op en rond de voetbalvelden gelanceerd. Onderdeel van het plan is onder andere het invoeren van een tijdstraf van 10 minuten bij een gele kaart (in de B-categorie), het instellen van een meldpunt voor ongewenst gedrag, de lancering van een hulplijn bij geweld en het invoeren van een verplichte spelregeltest voor jeugdspelers vanaf de B-junioren. Verder worden clubs opgeroepen een gedragscode op te stellen, gaat de KNVB meer waarnemers inzetten, worden clubs waar het bij herhaling fout gaat harder aangepakt, wordt er ingezet op een betere toepassing van de spelerspassen en moeten spelers die een zware schorsing hebben gekregen een verplichte gedragscursus volgen.

Klik hier voor het persbericht van de KNVB

Klik hier voor het actieplan van de KNVB

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is blij dat het actieplan nu eindelijk is gepresenteerd. We zijn van mening dat de KNVB er goed aan doet het al ingezette beleid op gebied van een veiligsportklimaat te intensiveren en zijn blij met de inzet van extra waarnemers, het aanpakken van clubs waar het structureel fout gaat, de gedragscursus voor spelers die een lange schorsing opgelegd krijgen en het instellen van een hulplijn en meldpunt. Ook het nog eens benadrukken dat alleen de aanvoerder (netjes) met de scheidsrechter mag communiceren en dat het betaalde voetbal een voorbeeldfunctie heeft zien we als positief. De KNVB benadrukt terecht dat het ons aller verantwoordelijkheid is de sport op een plezierige manier te kunnen beoefenen. Dat is in lijn met ons in december gelanceerde pamflet ‘neem je verantwoordelijkheid’.

Een maatregel die wij ook toejuichen is het verplicht stellen van het halen van een spelregelbewijs door B-junioren. Wij vinden het normaal dat je als deelnemer de regels kent en denken dat het kan bijdragen aan meer begrip en respect. Dat je dit vanaf de B-junioren doet is begrijpelijk. Wel vragen we ons af of dit betekent dat voetballers die nu al ouder zijn, geen spelregelbewijs hoeven te halen en wat er gebeurt met mensen die zich op latere leeftijd bij een club aansluiten. Wij pleiten ervoor ook die mensen te verplichten eerst aan te tonen dat ze de spelregels in hoofdlijnen kennen.

Tot slot de maatregel die het meest in het oog springt, de tijdstraf bij een gele kaart in de B-categorie. Op zich staan we positief ten opzichte van het idee meteen lik-op-stuk te bestraffen bij geel. We zijn wel benieuwd naar de praktische toepasbaarheid en voorzien een lastige extra taak voor de scheidsrechter. We vinden het bovendien een gemiste kans dat deze maatregel niet voor de A-categorie wordt ingevoerd. De tijdstraf betekent volgens de plannen dat de gele kaart niet meer wordt geregistreerd en dus niet meer meetelt voor een schorsing. Dat betreuren wij, omdat ook’van zo’n schorsing (en de geldboete bij een kaart) een preventieve werking kan uitgaan.

Samengevat zijn wij positief over het actieplan, juichen we de meeste maatregelen toe, maar zouden op gebied van het spelregelbewijs, de tijdstraf en het strenger straffen nog wel een stap verder willen gaan. Straf streng en pak verenigingen aan die er structureel een potje van maken. Het actieplan is een goed begin!

We zijn uiteraard benieuwd naar jouw mening!  Is het een goed actieplan en gaat dit helpen? Laat onderstaand een bericht achter met jouw mening!