De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 21 september 2020. Aanvang 19.30 uur, ontvangst vanaf 19.00 uur. De vergadering wordt gehouden in ‘landgoed’ Coendersborg in Groningen. Tijdens deze vergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af, nemen we afscheid van voorzitter Robert van Dorst en worden onze nieuwe bestuursleden geïnstalleerd, Het was in verband met corona nodig je voor deze vergadering vooraf aan te melden. Aanmelden is inmiddels niet meer nodig. Let op: we beginnen al om 19.30 uur (een half uur vroeger dan gebruikelijk).

Coronavirus

Uiteraard houden we de actuele situatie m.b.t. het coronavirus in de gaten. Mocht de datum of locatie daardoor wijzigen, dan melden we dat op deze site. Tijdens de bijeenkomst dienen alle reguliere coronamaatregelen m.b.t. hygiëne te worden nageleefd. Bovendien willen we je vragen om bij mogelijke klachten alsnog thuis te blijven.

Aanmelden verplicht

Het is verplicht om je vooraf aan te melden voor deze vergadering, zie ook onder. Aanmelden kan uitsluitend bij secretaris Marcel Bellinga, per mail naar covsgroningen@gmail.com of per app via (06) 13910724. Telefonisch aanmelden is niet mogelijk. Aanmelden kan tot en met 16 september aanstaande. Na aanmelding krijg je een korte bevestiging. Indien de maximum capaciteit van de locatie wordt bereikt, wordt aanwezigheid/deelname op volgorde van aanmelding bepaald.

Afscheid Robert

De jaarvergadering in september begint eenmalig niet om 20.00 uur, maar al om 19.30 uur. De ontvangst is vanaf 19.00 uur. Reden is dat we aansluitend op het formele deel van de vergadering (tussen 19.30 – 21.00 uur) afscheid willen nemen van Robert van Dorst. Robert verlaat het bestuur, nadat hij bestuurslid werd in 1990 en voorzitter in 1994. Een enorme staat van dienst en dat vraagt uiteraard om een welverdiend mooi afscheid! Tijdens dit afscheid wordt aan Robert ook de Koninklijke onderscheiding uitgereikt die hem medio april is toegekend. Indien je het woord wil voeren tijdens het afscheid van Robert, laat dit dan uiterlijk 14 september weten via covsgroningen@gmail.com of per app op (06) 13910724.

In Coendersborg in plaats van GRC

Zoals bovenstaand vermeld wordt de jaarvergadering + afscheid Robert gehouden in ‘landgoed’ Coendersborg in plaats van in het GRC-clubhuis. Op deze locatie kunnen we meer mensen ontvangen op een corona-veilige manier. Coendersborg ligt in de wijk Helpman in de stad Groningen. Het adres is Coendershaag 1. Navigatie: Cort van der Lindenlaan 5, 9722 LS Groningen.

Nieuwe bestuursleden staan klaar

Tijdens de vergadering is Marco Oosting verkiesbaar als nieuwe voorzitter. Twee leden (Meine Groefsema en Jan-Willem Bouw) zijn verkiesbaar als nieuwe bestuurders. Een uitstekende zaak! Er is inmiddels ook al over de taakverdeling in het nieuwe bestuur gesproken, ook met het oog op het aftreden van secretaris Marcel Bellinga in april 2021. Klik hier voor meer info. In De Aftrap van juni 2020 stellen Meine en Jan-Willem zich nader voor. Oorspronkelijk zou ook Wouter Wiersma tot het bestuur toetreden, maar hij heeft recent besloten te kiezen voor een functie bij de KNVB. We wensen hem daarbij alle succes! In de agenda en Aftrap staat hij nog wel genoemd als kandidaat-lid, en dat zullen we aan het begin van de ledenvergadering corrigeren.

De vergaderstukken

Onderstaand kun je de agenda en het algemeen jaarverslag 2019 downloaden. Deze zijn ook gepubliceerd in De Aftrap (nummer 1, juni 2020). De notulen van de algemene ledenvergadering van 2019 worden hier niet gepubliceerd. Die vergadering was destijds besloten en alleen voor leden toegankelijk. De notulen zijn op te vragen bij de secretaris via covsgroningen@gmail.com en zijn op de avond zelf ook beschikbaar.

Agenda jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 21 september 2020

Algemeen jaarverslag 2019

De Aftrap nummer 1, juni 2020

Door het coronavirus is deze vergadering tot tweemaal toe verplaatst en daarmee voldoen we formeel niet aan de statutaire verplichting de vergadering voor 1 juli te houden. We vragen daarvoor begrip. De kascommissie is wel voor 1 juli bijeen geweest en heeft alle financiële stukken gecontroleerd. We hopen iedereen 21 september te kunnen begroeten!