Het is 8 maart 2021. En het is vandaag 88 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. Op deze dag in 1933 reizen de COVS-groepsvoorzitters Ritske Lamberts uit Leeuwarden en Sam Velleman uit Sneek naar Groningen en richten ze met instemming van 28 leden onze vereniging op. Reeds lang bestaande plannen krijgen daarmee in café ‘De Beurs’ aan de Vismarkt in Groningen hun beslag. Het eerste bestuur bestaat uit G.A. de Vos (voorzitter), Joh. v.d. Berg (secretaris), J. Udema (penningmeester), H. Vos, J. Gramsbergen, J. Kuipers en R.H. Aukema. De contributie is dertig cent per maand, voor werklozen 5 cent. Het jaar wordt afgesloten met zestig leden.

Sindsdien beleeft de vereniging veel mooie hoogtepunten en enkele vervelende dieptepunten. Honderden (duizenden?) scheidsrechters zijn in de loop der jaren lid en trainen, leren spelregels en delen ervaringen. Anno 2021 telt de vereniging ruim 200 leden en staat bekend als jong, modern en vernieuwend.

Wij feliciteren alle leden, oud-leden en sportvrienden met onze 88e verjaardag. Op naar de 100! Speciaal voor deze dag hebben we een kleine terugblik in vogelvlucht gemaakt, klik daarvoor hier.