Binnen COVS district Noord is afgelopen twee jaar gesproken over de toekomst van de COVS-verenigingen. Aanleiding hiervoor was het teruglopende ledental en de vergrijzing bij veel van de twaalf Noordelijke scheidsrechtersverenigingen. Veel van de verenigingen zijn erg klein en hebben vaak slechts enkele tientallen leden. In de discussies is gesproken over de meerwaarde van het COVS-lidmaatschap voor een scheidsrechter en de wenselijkheid van meer samenwerking tussen groepen. Ook de mogelijkheid van fusies was onderwerp van discussie. Hoewel het ons als Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken met 206 leden prima gaat, zijn we in de discussies één van de aanjagers geweest omdat we denken dat de COVS-verenigingen door samenwerking en mogelijk fusies de slagkracht kan vergroten.

Een speciale commissie toekomst heeft nu voorgesteld een aantal zaken nader te onderzoeken. Zo worden alle groepsbesturen bevraagd over het reilen en zeilen, wordt een analyse van de ledenbestanden (leeftijdsopbouw, aantal jaren lid et cetera) gemaakt en wordt momenteel een ledenonderzoek worden gehouden. 

Wat behelst het ledenonderzoek? Begin mei hebben alle circa 820 COVS-leden in Noord-Nederland, onder wie dus ook alle 206 leden van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, een uitnodiging gekregen deel te nemen aan het ledenonderzoek. Als je mailadres bij ons bekend is, heb je een mail gekregen met daarin een link naar een speciale website. Je kunt daar inloggen en een aantal vragen beantwoorden. Dat gebeurt volstrekt anoniem. De gegevens worden verwerkt in het onderzoek en per vereniging komt daar een rapport van. Op basis van de uitkomsten wordt de verdere strategie bepaald. In het onderzoek wordt je mening gevraagd over hoe het gaat binnen jouw scheidsrechtersvereniging, hoe je denkt over eventuele samenwerking met andere verenigingen et cetera. Leden waarvan we geen mailadres hebben, ontvingen een brief per post. Inmiddels heeft een kleine dertig procent van onze leden het onderzoek ingevuld. Dat moet richting de honderd procent, dus vul de vragen in en stuur op ‘send’!  Deelnemen kan tot begin juli, dus zorg dat je voor die tijd je stem laat horen!