Afgelopen zaterdag is Frans Müller overleden. Hij is zeventig jaar geworden. Frans was tussen april 1975 en juli 2011 een actief en betrokken lid van onze vereniging. Van 1977 tot en met 1982 was hij achtereenvolgens bestuurslid en penningmeester, waarna hij een lange periode functioneerde als penningmeester van het toenmalige districtsbestuur van COVS Noord. In 1995 werd hij tot slot penningmeester van COVS Nederland, waarna hij medio 1997 een punt zette achter zijn bestuurlijke loopbaan binnen de COVS. Voor Groningen en Omstreken had hij naast het bestuurswerk zitting in diverse commissies, waaronder de ontspanningscommissie. Na de jubileumreünie in 2008 was Frans samen met Garbrand Nienhuis en Jan Niko de Boer één van de grondleggers van de huidige seniorensoos. Frans was kritisch, punctueel, rechtlijnig en zorgvuldig. Voor zijn verdiensten werd hij in 1990 benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging. In 1995 ontving hij bovendien de Gouden Scheidsrechter van COVS Nederland.

Frans is opgebaard in het uitvaartcentrum aan de Boerhaavelaan 19 in Groningen. Er kan op donderdag 31 januari van 19.00 – 20.00 uur afscheid worden genomen. De crematieplechtigheid is op vrijdag 1 februari om 14.00 uur in aula 1 van Crematorium Groningen. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. Het correspondentieadres is Hoorniklaan 14, 9721 WZ Groningen.

We condoleren Mieke en de (klein) kinderen met het verlies van Frans. We zijn dankbaar voor de vele verdiensten die hij voor de COVS in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder heeft gehad.