Zoals maandag 8 april tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering aangekondigd, volgt in mei een extra (financiële) jaarvergadering om het financieel verslag 2012 en de begroting 2013 vast te stellen. Deze punten konden 8 april niet worden behandeld, omdat ze helaas niet op tijd gereed waren. Dit had, zo legde de voorzitter 8 april uit, te maken met de overgang naar de nieuwe penningmeester, een verschil van inzicht in het afboeken van de vordering Groen Geel, de investering in het GRC-clubhuis en de voorraad én ziekte tijdens de laatste bestuursvergadering van de penningmeester.

De extra vergadering zal maandag 27 mei 2013 om 20.00 uur plaatsvinden. Plaats van handeling is het GRC-clubhuis te Groningen.

Klik hier voor de agenda van de vergadering.