Onze vereniging zet zich heel 2016 in voor Fonds Gehandicaptensport. Dat doen we omdat  we vinden dat iedereen, met of zonder handicap, moet kunnen sporten. Niemand mag buitenspel staan!  Het motto voor 2016 is dan ook: Groninger scheidsrechters willen dat niemand buitenspel staat en staan daarom als één team achter sporters met een handicap! Inmiddels is er ruim 2600 euro ingezameld via de collecteweek, tijdens het NK veldvoetbal, door middel van een afdracht van 2 euro per verkocht kledingpakket, de fietstocht van Robert de Wit én losse donaties en SMS-jes.  Maar we zijn nog niet klaar!

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten is voor hen helaas niet vanzelfsprekend. Daarom staat Fonds Gehandicaptensport als één team achter de sporters met een handicap en heeft het als missie ervoor te zorgen dat ook mensen met een lichamelijke, zintuigelijke en/of verstandelijke handicap in Nederland structureel kunnen sporten. Fonds Gehandicaptensport werkt hier hard aan door middel van het geven van voorlichting, het werven van (financiële) middelen en het toekennen van subsidies aan de doelgroep. Kijk voor meer informatie op www.fondsgehandicaptensport.nl.

Naast eerder genoemde acties, die al ruim 2600 euro hebben opgeleverd, willen we de komende maanden nog geld inzamelen via een online veiling, de grote clubavond in november en de SMS-actie.

SMS-actie 

Er is een sms-actie waar iedereen aan mee kan doen. Door NIEMAND BUITENSPEL te SMS-en naar 4333 doneer je meteen (eenmalig) twee euro aan het fonds.