Tijdens de jaarvergadering van onze  Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken op 3 maart jongstleden zijn enkele prominente leden in het zonnetje gezet. Voorzitter Robert van Dorst werd verrast met de gouden speld van de landelijke COVS-organisatie en werd door de leden benoemd tot lid van verdienste.  Er waren ook bloemen voor Bert Volders, Henk Steenhuis, Bob Kempinga en Marcel Bellinga.  De vergadering verliep zeer vlot in de aanwezigheid van 45 leden en genodigden.

Robert dubbel onderscheiden
Voorzitter Robert van Dorst werd tot zijn eigen verrassing dubbel onderscheiden. Van Dorst is dit jaar precies 20 jaar voorzitter van de vereniging en al 24 jaar lid van het bestuur. Daarnaast was hij onder andere actief in de redactiecommissie, technische commissie en in de ‘commissie toekomst’ van COVS Noord. Circa 10 jaar geleden maakte hij één jaar deel uit van het interim bestuur van COVS Noord. Voor de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken was hij in het verleden actief als trainer en is hij nu nog steeds actief achter de bar. Onder zijn voorzitterschap overleefde de vereniging begin jaren negentig een moeilijke fase en wisten hij en anderen het tij te keren. De vereniging is uitgegroeid tot de grootste belangen- en sportvereniging voor en door scheidsrechters in Nederland, met ruim 200 leden. Als voorzitter is Robert de man van de verbinding en het compromis. Hij heeft altijd aandacht voor het menselijke aspect en weet daarnaast anderen te motiveren. Naast zijn werkzaamheden voor de vereniging is hij ook voor de KNVB actief als rapporteur landelijke lijst en als talentencoach. Robert ontving van voorzitter Jan Ensing van COVS Noord de gouden speld van COVS Nederland. Daarnaast reikte vice-voorzitter Martin Schipper hem de versierselen uit behorend bij het lidmaatschap van verdienste. Klik hier voor een overzicht van alle leden van verdienste uit heden en verleden.
 
Ook bloemen voor Marcel, Bert, Bob en Henk 
Naast de onderscheidingen voor Robert van Dorst huldigden we ook secretaris Marcel Bellinga voor het feit dat hij al 25 jaar lid is. Daarnaast werd met een bos bloemen stilgestaan bij het afscheid als scheidsrechter van Bob Kempinga en werd Bert Volders uit Bedum als winnaar van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2013-2014 gehuldigd. Bloemen waren er ook voor Henk Steenhuis, omdat die na zestien jaar heeft besloten te willen stoppen met de organisatie van het jaarlijkse technische weekeinde op Ameland. Dat stokje heeft hij inmiddels aan het trio Sam Dröge, Marc van der Haak en Marcel Boekholt overgedragen.
 
Belangrijkste besluiten 
Uiteraard was er tijdens de jaarvergadering ook aandacht voor serieuzere zaken. Zo legde het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid, worden alle jaarstukken besproken en worden bestuur en commissies samengesteld. De voornaamste besluiten op een rij:
– de notulen van de jaarvergaderingen in 2013, het algemeen jaarverslag 2013, het financieel jaarverslag 2013 en de begroting 2014 werden conform voorstellen vastgesteld en goedgekeurd
– Robert van Dorst, Marcel Boekholt en Evert IJspeert werden herbenoemd voor een periode van twee jaar
– de contributie voor 2015 werd met één euro verhoogd tot 48 euro, donaties blijven 25 en 20 euro
 
Beleidsvoornemens 
Het bestuur schetste ook de beleidsvoornemens voor 2014 en daarna. De vereniging wil in 2014 blijven hameren op het belang van respect en fair play. Zo bepleiten we de inzet van meer waarnemers bij wedstrijden in de B-categorie en zal de vereniging clubs en KNVB gaan oproepen de situatie in met name het lagere voetbal te verbeteren. Denk hierbij aan het beter faciliteren van scheidsrechters, het zorgen voor een goede ontvangst et cetera. In 2014 willen we verder de dialoog zoeken met scheidsrechterscoördinatoren van voetbalverenigingen, een betere spelregelkennis onder alle voetballiefhebbers op een moderne manier stimuleren en een coachingsproject voor jonge scheidsrechters met inzet van video-opnamen realiseren. Klik hier voor de beleidsvoornemens.
 
Ook tijdens zijn openingsspeech had voorzitter Robert van Dorst bij een aantal actuele ontwikkelingen stilgestaan. Klik hier voor de tekst van zijn openingsspeech. De genodigden Jan Kemkers (COVS Nederland), Jan Ensing (COVS Noord), Jan Hooge (KNVB Noord) en Piet Plant (COVS Oost Groningen) spraken mooie woorden over onze vereniging. ‘Jullie zijn een voorbeeld voor velen,’ zo werd door hen gesteld.

 Klik hier voor een fotoreportage van de jaarvergadering, met dank aan fotograaf Wouter Horst.

DSC_0648

Op de foto staand v.l.n.r. Robert van Dorst en Henk Steenhuis en gehurkt Bert Volders, Marcel Bellinga en Bob Kempinga