Jaarverslagen

Jaarlijks wordt in het algemeen jaarverslag teruggeblikt op het verenigingsjaar. Het jaarverslag wordt door de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Je kunt de volgende jaarverslagen downloaden: