Wall of fame

Leden die bijzondere verdiensten voor onze vereniging hebben, kunnen door de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot Lid van Verdienste of Erelid. Formeel / statutair komt de eretitel te vervallen zodra het lidmaatschap wordt beëindigd. Op deze plaats eren wij al onze gehuldigde leden uit heden en verleden!

Onze huidige ereleden zijn (tussen haakjes jaar van benoeming):
Garbrand Nienhuis (1993)
Roel Visscher (2008)
Jannes Mulder (2019)
Robert van Dorst (2020)
Marcel Bellinga (2021)
Martin Schipper (2023)

In het verleden zijn bovendien de volgende leden tot erelid benoemd:
De Vos (1957-1958)
Kuipers (1957-1958)
Klaas Schipper (posthuum in 1960-1961)
Evert Lammerts (1972-1973)
Tjip Teenstra (1983)
Jan Regtop (2016)
Jan Niko de Boer (1993)

De volgende personen zijn momenteel Lid van Verdienste van onze vereniging:
Jan Niko de Boer (1983)
Jacques d’Ancona (1983)
Joop Schokker (1992)
Henk Bijma (1992)
Felix Nordhauzen (1992)
John ten Cate (1993)
Roel Visscher ( 1994)
Bettus van der Horn (2001)
Roel Bellinga (2002)
Henk Steenhuis (2003)
Jantinus Meints (2008)
Klaas Smith (2008)
Bert Kamstra (2010)
Robert van Dorst (2014)
Jannes Mulder (2016)
Marc van der Haak (2023)

Onze leden van verdienste uit het verleden zijn:
Heebels (1938-1939)
Oldenburger (1946-1947)
Hofman (1946-1947)
Johan v.d. Berg (1947-1948)
Kuipers (1947-1948)
De Vos (1947-1948)
Klaas Schipper (1947-1948)
Tj. Bouwman (1950-1951)
R. Aukema (1952-1953)
Arie Dijkstra (1957-1958)
Bé Hooghuis (1957-1958)
Beukema (1962-1963)
Westerdiep (1962-1963)
Evert Lammerts (1967-1968)
Kuiper (1967-1968)
Groenewoud (1967-1968)
Brasser (1967-1968)
Tjip Teenstra (1967)
Age de Goede (1983)
Herman Alt (1989)
Frans Müller (1990)
Fokko Hoendervanger (1993)
Poul v.d. Vlis (1993)
J.B.F. Smit (1993)
Jelle Helmsma (1995)
Johan Suurd (2008)