Tijd voor  een nieuwe spelregelvraag van de week, maar eerst het antwoord op de vraag van vorige week. Dat had D moeten zijn:  Omdat de speler zich al had afgemeld en er toestemming was verleend om te worden vervangen, moet hij zich onthouden van beïnvloeding van het spel. Nu hij dat toch doet, moet de scheidsrechter het spel onderbreken en deze geblesseerde speler de gele kaart tonen wegens onsportief gedrag. De spelhervatting is een indirecte vrije schop op de plaats waar de speler de bal speelde.  

Wil je alle eerdere wekelijkse spelregelvragen (en de antwoorden) teruglezen? Klik dan hier.

Spelregelvraag van de week (6 mei 2016):

Het spel is onderbroken voor het nemen van een inworp. Een wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, voert de spelhervatting uit. De bal komt bij een medespeler die de bal vervolgens doorspeelt. Op dat moment merkt de scheidsrechter dat de wisselspeler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

A. Hij fluit af, toont deze speler de gele kaart en hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd.

B. Hij toont deze speler de gele kaart bij de eerstvolgende onderbreking van het spel.

C. Hij fluit af, toont deze speler de gele kaart en hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen afgefloten werd.

D. Hij fluit af, toont deze speler de gele kaart en hervat met een inworp.

Wat is volgens jou het juiste antwoord? Laat het onderstaand d.m.v. een reactie weten!