Ook in juni elke vrijdag een nieuwe spelregelvraag van de week. Het antwoord op de laatste vraag van mei had C moeten zijn: zie regel 7, pagina 37. Als de speeltijd is verstreken (met inachtneming van eventuele bijtelling voor verloren gegane tijd) moet de wedstrijd worden beëindigd. De speeltijd aan het einde van elke helft wordt alleen verlengd als een strafschop moet worden (over) genomen. Voor alle andere zaken geldt tijd is tijd.

Bekijk hier alle spelregelvragen + antwoorden van dit jaar.

Spelregelvraag van de Week (4 juni 2021)

Als bij een doelschop de bal nog niet buiten het strafschopgebied is, loopt een aanvaller, die op het moment van nemen buiten het strafschopgebied stond, de bal (binnen dit gebied) tegemoet. Een verdediger loopt met hem mee en geeft hem een schouderduw, terwijl de bal nog niet binnen speelbereik is. De scheidsrechter fluit af. Hoe hervat hij het spel?

A. Hij laat de doelschop overnemen.

B. Hij geeft een indirecte vrije schop tegen de aanvaller, omdat hij te vroeg het strafschopgebied betrad.

C. Hij geeft een strafschop tegen de verdediger, omdat hij een tegenstander reglementair aanviel zonder dat de bal binnen speelbereik was.      

D. Hij geeft een scheidsrechtersbal, omdat beide overtredingen even zwaar zijn.

Wat is het juiste antwoord?