Vrijdag en dus tijd voor een nieuwe spelregelvraag van de week. Nummer 538! Het antwoord op de vraag van vorige week had D moeten zijn: zie regel 15, pagina 67 onderaan. De inworp is correct genomen. Na de onderbreking door de scheidsrechter en het tonen van een gele kaart aan de tegenstander die niet op minimaal  2 m afstand wilde gaan staan, dient het spel te worden hervat met een indirecte vrije schop, en wel op de plaats waar deze speler stond.

Nieuwsgierig naar eerdere vragen en antwoorden? Klik hier.

Spelregelvraag van de Week (30 oktober 2020)

Tijdens de rust is een speler vanwege toiletbezoek te lang in de kleedkamer achtergebleven en de wedstrijd is zonder hem hervat. Deze speler betreedt vervolgens zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld en wordt in het strafschopgebied van de tegenpartij door een tegenstander tegen de benen geschopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter dat deze speler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Wat moet de scheidsrechter beslissen als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

A. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop tegen de schoppende speler.

B. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop tegen deze speler.

C. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten met een strafschop tegen de schoppende speler.

D. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

Wat is het juiste antwoord?