Tijd voor de 437e spelregelvraag van de week. Met dank aan vragensteller Klaas Smith, die afgelopen week de Gouden Speld van de KNVB kreeg. Van harte Klaas! Het antwoord op de vorige vraag had B moeten zijn: Dit wordt uitgelegd als het doelbewust spelen van de bal naar de doelman en dient daarom te worden bestraft met een indirecte vrije schop, welke wordt genomen op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn het dichtst bij de plaats waar de doelverdediger de bal oppakte. Aan genoemde speler die de bal voor de doelman stopte hoeft geen kaart te worden getoond.

Wil je eerdere vragen + antwoorden teruglezen? Klik hier.

Doe je ook mee aan het Johan Roeders spelregelkampioenschap? Maak nu ronde 1! (LAATSTE WEEK)

Spelregelvraag van de week (30 november 2018):

Terwijl het spel op het middenveld is, ziet de scheidsrechter dat de doelverdediger en een speler van plaats hebben geruild. Ze hebben wel elkaars shirt omgewisseld, zodanig dat de nieuwe doelverdediger als zodanig herkenbaar is en de oude doelverdediger ook aan alle voorschriften voldoet. Moet de scheidsrechter nu iets doen?

A. Nee, het spel gewoon door laten gaan.

B. Ja, affluiten en een indirecte vrije trap toekennen aan de andere partij op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.

C. Ja, beide spelers een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart, zodra het spel voor de eerstvolgende keer stil ligt.

D. Ja, beide spelers een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart, maar hiervoor hoeft het spel niet stil te liggen.

Laat onderstaand het volgens jou juiste antwoord weten!