Tijd voor de 345e spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vraag van vorige week had C moeten zijn:  blz. 48. Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft. Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden indien hij een tegenstander of een ander persoon bespuwt. Omdat de overtreding buiten het speelveld plaatsvond, is de spelhervatting een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Wil je alle eerdere wekelijkse spelregelvragen (en de antwoorden) teruglezen? Klik dan hier.

Spelregelvraag van de week (3 maart 2017):

Een speler loopt kwaad het veld af, zonder zich af te melden. De aanvoerder meldt de speler af bij de scheidsrechter en wil een vervanger inzetten. De scheidsrechter weigert dit, ondanks het feit dat de betrokken speler geen overtreding heeft begaan, waarvoor wegzending noodzakelijk was. Handelt de scheidsrechter juist?

A. De scheidsrechter handelde alleen juist, indien er reeds drie spelers waren vervangen.

B. De scheidsrechter handelde juist, omdat betrokken speler zich niet had afgemeld.

C. De scheidsrechter handelde juist, omdat bij kwaad weglopen geen vervanging is toegestaan.

D. De scheidsrechter handelde volledig juist.

Wat is volgens jou het juiste antwoord? Laat het iedereen onderstaand d.m.v. een reactie weten!