Tijd voor een nieuwe spelregelvraag van de week, nummer 327 alweer. Eerst het antwoord op de vraag van vorige week, dat had A moeten zijn: zie regel 3, pagina 16, onder punt 5. Als een speler van plaats heeft gewisseld met de doelverdediger zonder toestemming van de scheidsrechter, dan laat de scheidsrechter doorspelen. Hij waarschuwt de spelers pas bij de eerstvolgende onderbreking.     

Wil je alle eerdere wekelijkse spelregelvragen (en de antwoorden) teruglezen? Klik dan hier.

Maak nu ook ronde 2 + 3 van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2016-2017!

Spelregelvraag van de week (28 oktober 2016):

Tijdens een oponthoud meldt een te laat komende speler zich volgens de regels bij de scheidsrechter. Beiden staan dan binnen het speelveld. De scheidsrechter controleert het schoeisel van betreffende speler en geeft hem op grond daarvan geen toestemming mee te doen. Daarop beledigt de speler de scheidsrechter. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat een invaller toe, omdat het spel “dood” was toen de scheidsrechter beledigd werd.

B. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat een invaller toe, omdat de speler nog niet meegespeeld had toen hij de scheidsrechter beledigde.

C. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat geen invaller toe, omdat de te laat komende speler geacht wordt deel uit te maken van zijn ploeg.

D. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat een invaller toe, omdat het spel nog niet was hervat

Wat is volgens jou het juiste antwoord? Laat het onderstaand d.m.v. een reactie weten!