Een nieuwe spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vraag van vorige week had C-B-C moeten zijn: Het gooien van een voorwerp moet worden bestraft met een rode kaart. Omdat dit geschiedde door een gewisselde speler is de spelhervatting een indirecte vrije schop,  welke dient te worden genomen op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.  

Wil je alle eerdere wekelijkse spelregelvragen (en de antwoorden) teruglezen? Klik dan hier.

Spelregelvraag van de week (23 juni 2017):

In een wedstrijd in het betaald voetbal lopen drie wisselspelers warm langs de zijlijn achter de assistent-scheidsrechter. In het voorbijgaan ziet de assistent-scheidsrechter dat één van die wisselspelers van buiten het speelveld naar een tegenstander spuwt die binnen het speelveld loopt. De assistent-scheidsrechter steekt de vlag in de lucht en via de headset vertelt de assistent-scheidsrechter aan de scheidsrechter wat er is gebeurd. De bal is in de middencirkel en de scheidsrechter fluit af. Wat moet hij nu beslissen?

A. Hij stuurt de wisselspeler van het speelveld zonder daarbij de rode kaart te tonen en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

B. Hij stuurt de wisselspeler van het speelveld zonder daarbij de rode kaart te tonen en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

C. Hij stuurt de wisselspeler van het speelveld door het tonen van de rode kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

D. Hij stuurt de wisselspeler van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Wat is het juiste antwoord? Laat het met een reactie op dit bericht weten!