Tijd voor de 518e spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vraag van vorige week had B moeten zijn: Zie regel 4. Omdat de wisseling van uitrusting al had plaatsgevonden, kan het gescoorde doelpunt in stand blijven. De regels schrijven echter wel voor dat de scheidsrechter de schoenen had moeten controleren, alvorens de speler verder mocht meespelen.

Nieuwsgierig naar eerdere vragen en antwoorden? Klik hier.

Spelregelvraag van de Week (19 juni 2020)

De keeper neemt een doelschop en hij neemt hem snel. Zo snel dat hij de bal op de grond gooit en terwijl deze nog in het doelgebied rolt, zo met een ver schot naar voren schiet. Keur je dit goed?

A. Ja, dit keur ik goed. De bal was volgens de regels nog in het doelgebied toen deze getrapt werd.

B. Nee dit keur ik niet goed. De bal lag immers niet stil op de horizontale lijn van het doelgebied.

C. Nee, dit keur ik niet goed. Bij het nemen van een doelschop moet de bal ten alle tijde stil liggen.

D. Ja, dit keur ik goed. De keeper mag zijn doelschop namelijk op elke willekeurige plaats vanuit het doelgebied nemen.

Wat is het juiste antwoord?