Tijd voor een nieuwe spelregelvraag van de week. Eerst het antwoord op de vraag van vorige week, dat had B moeten zijn: zie pagina 17, punt 8 Spelregels Voetbal.  Wanneer een speler het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter, nadat hij het veld met toestemming heeft verlaten, dan moet de scheidsrechter het spel onderbreken en de speler waarschuwen wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld. Hij moet het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij, vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.    

Wil je alle eerdere wekelijkse spelregelvragen (en de antwoorden) teruglezen? Klik dan hier.

Spelregelvraag van de week (16 december 2016):

Een trainer komt nabij de middenlijn het speelveld in en beledigt op een grove wijze de scheidsrechter. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Hoe moet hij nu verder handelen?

A. De scheidsrechter stuurt de trainer naar de reservebank terug en hervat met een scheidsrechtersbal.

B. De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld en hervat met een directe vrije schop.

C. De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld door het tonen van de rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal.

D. De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld door het tonen van de rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop.

Wat is volgens jou het juiste antwoord? Laat het iedereen onderstaand d.m.v. een reactie weten!