Vrijdag en dus tijd voor de spelregelvraag van de week. Het antwoord op de vorige vraag had C moeten zijn: Regel 11, blz. 50 onder 4. Een aanvaller mag uit het veld stappen en daar blijven om niet actief betrokken te zijn bij het spel. Als de speler het veld weer betreedt vanaf de doellijn en actief betrokken raakt bij het spel voor de eerste spelonderbreking of voordat de verdedigende partij de bal richting de middenlijn heeft gespeeld en deze buiten het strafschop gebied is, zal de speler worden geacht zich op de doellijn te bevinden met het oog op de beoordeling van buitenspel. Een speler die bewust het speelveld verlaat en terugkeert zonder toestemming van de scheidsrechter en niet voor buitenspel wordt bestraft en voordeel haalt uit zijn handelen, moet een waarschuwing ontvangen.

Wil je eerdere vragen + antwoorden teruglezen? Klik hier.

Spelregelvraag van de week (15 maart 2019):

Welke straffen staat er op het spuwen van een medespeler?

A. Directe vrije schop + een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.

B. Directe vrije schop + het wegzenden door het tonen van de rode kaart.

C. Indirecte vrije schop + een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.

D. Indirecte vrije schop + het wegzenden door het tonen van de rode kaart.

Wat is het juiste antwoord? Vertel het in een reactie op dit bericht!